Slovenski biografski leksikon

Vozelj Marjan, imunolog, v Ljubljani r. 21. dec. 1921 železniškemu uradniku Karlu in Ani r. Gyergyek ter tu živi. Osn. šolo in gimn. (II. drž. 1933–5, III. drž. 1936–40) je obiskoval v Lj. Nato se je preživljal s priložnostnimi zaposlitvami, od 1946 pa v Lj. študiral kemijo in 1952 dipl. 1973 je bil prom. z dis. Serološka diagnostika sifilisa (obj. 1973). 1952 se je zaposlil na mikrobiol. inšt. Med. fak., bil 1956 izvoljen za asistenta, 1974 za docenta in 1979 za izr. prof. Strokovno se je izpopolnjeval 1956 v Palermu, 1960 v Stockholmu. Je ustanovitelj in preds. Slov. imunološkega društva, član Slov. mikrobiol. in Slov. biokemij. društva ter alergološko-imunološke sekcije Slov. zdr. društva. Aktivno se udeležuje kongresov doma in v tujini, mdr.: Novi Sad (1958), Dunaj (1961), Bgd (1962, 1981), Sarajevo (1963), Reka (1964), Lj. (1965, 1972, 1980, 1981), Niš (1966), Helsinki (1979), Pula (1980), Struga (1980), Radenci (1982), Istanbul (1982). – 1974 je prejel nagrado Sklada B. Kidriča za izpopolnitev in inovacije, 1983 bil odlikovan z redom dela z zlatim vencem.

Preučuje serološke in imunološke probleme, imunske mehanizme pri raku in vpliv onesnaženega okolja na imunski sistem. Na Inšt. za mikrobiologijo je osnoval odd. za serološko diagnostiko sifilisa in revmatičnih bolezni ter imunološki odd., ki ju tudi vodi. V redno delo je uvedel 22 seroloških in imunoloških testov, pripravil lastne reagense in v imunol. odd. uvedel s sodelavci teste za odkrivanje celične imunosti in funkcije fagocitnih celic, kar prispeva k spoznanju mnogih bolezni, ki izvirajo iz imunskih okvar. S predavanji (imunologija, imunokemija) sodeluje na Biot. fak., Fak. za naravosl. in tehnologijo ter na podipl. tečajih za zdravnike.

Napisal je knjige: Priročnik seroloških preiskav glede na sifilis, 1959 (z M. Valentinčič); Temelji imunologije, 1972, 1985 (predelano); Imunologija, 1978. S soavtorji je pripravil Praktikum iz mikrobiologije in parazitologije, 1967 (ponatis 1968), 1972² (ponatis 1977), 1979³. Štev. članke s področja imunologije objavlja sam ali s sodelavci mdr. v: Jub Zborn MF (1955), Acta Med Iugosl (1956, 1974), ZstV (od 1957), Experientia (1962, 1972), Reumatizam (1966), Acta Derm Iugosl (1974), Biophys Chem (1974), Pluč Bol Tuberkul (1978), Med Razgl (1981, 1982), Allergie Immunol (1981), Arhiv ZMD (1981), Farmacev Vestn (1982), Period Biol (1983, suppl. 3). Za Sklad B. Kidriča in Raziskovalno skupnost Sje je od 1964 izvedel več raziskav, elaboratov in ekspertiz, npr.: Lateks-histaminski test pri alergijskih boleznih (1969, s S. Baničem), Ispitivanje seroloških testova u alergijskih bolesnika (1970, s S. Baničem in z D. Černelč), Test glede na C-reaktivni protein (1970), Količina imunoglobulinov IgG, IgA in IgM v limfoidnih celicah periferne krvi (1973), Študij testa hemaglutinacije na sifilis (1976), Hitri serološki test na lues (1966). – Prim.: osebni podatki; ULj II, III/2. S. G.

Gorec, Sonja: Vozelj, Marjan (1921–2001). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi815924/#slovenski-biografski-leksikon (20. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine