Slovenski biografski leksikon

Volčjak Viktor, internist, r. 15. sept. 1913 v Škofji Loki delavcu Francu in Mariji r. Hafner, živi v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval v r. kraju, gimn. 1924–32 v Šentvidu pri Lj. Medicino je študiral v Lj. (1932–4) in Zgbu (1934–7), kjer je bil 1938 prom. Spec. izpit je opravil 1952 v Bgdu, dis. z naslovom Poliklinička služba u JNA prema iskustvima bolnica na teritoriju V. armij. oblasti je obranil 1956 v Zgbu. 1939–41 je bil zdravnik sekundarij na Ptuju in 1941–2 splošni zdravnik v Žireh. 1943–5 je bil v NOB: vodil partiz. bolnišnico Franja pri Cerknem in bil načelnik sanitet. odseka IX. korpusa NOV. 1946–7 je upravljal vojno boln. v Lj., 1947–9 bil pomočnik načelnika za pouk pri San. upravi JNA v Bgdu, 1949–52 služboval na inter. kliniki Zgb (Rebro), 1952–6 bil upravnik vojne bolnice v Zgbu. 1956 je postal sanitetni polkovnik in načelnik inter. odd. vojne bolnice v Lj., 1966 upokojen. - Je član Znanstv. društva za zgod. zdravstvene kulture Sje. - Odlikovanja: red partiz. zvezde (1947), za hrabrost in zaslug za narod s srebrnimi žarki (1946), za vojaške zasluge (1963), ljudske armade z zlato zvezdo (1966), bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (1974).

Največ je pisal o partiz. boln. Franja, katere ustanovitelj, organizator in upravnik je bil: zbornik Bolnica »Franja« (1960; ur. in napisal čl. Vloga partiz. bolnice »Franja« v organizaciji zdravstva IX. korpusa); brošura Partiz. boln. »Franja« (1980); zbornik Partiz. boln. »Franja« (1983; ur. in prispeval več člankov); v časopisa Zdrav Radnik (Bgd, 1959) in ZstV (1978). Strok. medic. članke pa obj. v Vojnosan Pregledu (Bgd, 1954: Mesto i uloga upravnika vojne bolnice) ter Medicinski in profesionalni rehabilitaciji (1961: Fizički odgoj i sport u starosti; Telesni odgoj i sport kod srčanih bolesnika). Po njegovem psevd. iz dij. let (Domače vaje 1930–2) Jakob Završnik so bile 1944–5 poimenovane tri partiz. boln. postojanke na desnem bregu Soče. - Prim.: osebni podatki; arhiv San. uprave JNA (Bgd); arhiv Vojne boln. (Zgb); arhiv Komande lj. vojnega. področja (Lj.); Poslanstvo slov. zdravnika, 1965; M. Mikuž, Oris partiz. sanitete na Slov., 1967, 238. — Sliki: arhiv SBL; D. Klemenčič-Maj, kreda 1944 (obj. Front 1968, št. 51). S. G.

Gorec, Sonja: Volčjak, Viktor (1913–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi809100/#slovenski-biografski-leksikon (23. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine