Primorski slovenski biografski leksikon

RENKO Franjo, ekonomist in prosvetni delavec, prof., r. 11. aprila 1914 v Nadanjem selu, obč. Postojna. Oče Pavel, kmet, mlinar, žagar, mati Ivanka Grahor, bratje Pavel, Srečko, Stanko (gl. čl.). Osn. š. na Premu, realna gimn. v Lj. (tri razr.) in Zgbu (4. razr.), Trgov. akad. na Sušaku in Ekon. visoka š. v Zgbu, kjer je diplomiral 1937. Kot uradnik je služboval v industrij. in trgov. podjetjih v Zaprešiću, Bgdu in Zgbu. Po vojni je bil najprej prof. na Ekon. sr. š. v Zgbu (do 1956), potem prof. na Visoki privredni školi v Zgbu (do 1968) in končno izredni prof. na Ekon. fak. v Zgbu. Od 1982 je v pokoju in živi v Zgbu. Na Ekon. sr. š. je poučeval ekonomske predmete, na Visoki privredni školi ekonomijo blagovnega prometa, na Ekon. fak. pa ekon. notranje trgovine ter ekonomiko in organizacijo trgov. podjetij oz. organizacijo združenega dela. - Pred drugo svetovno vojno je bil član društva Istra in Istarskog akademskog kluba v Zgbu, kjer je aktivno sodeloval v akcijah njihovih sekcij in prireditvah. Med vojno je bil v ujetništvu v Nemčiji, a ko se je vrnil, se je vključil v mestni odbor OF v Zgbu. Po osvoboditvi se je aktivno vključil v delo družbeno polit. organizacij in Gradskog narodnog odbora Zgb. Sodeloval je pri organiziranju Visoke privredne škole in Višje ekon. š. v Zgbu ter Višje ekon. š. v Varaždinu. Bil je sotrudnik Ekonomsko-komercialne visoke š. v Mrbu, Visoke š. za zunanjo trgovino v Zgbu, Višje ekon. š. v Pulju, Gospodarske zbornice mesta Zgb in Zavoda za unapreditev strokovnog izobraževanja SRH v Zgbu. S strok. referati je sodeloval na posvetovanjih gosp. značaja, ki jih je organiziralo ali Društvo ekonomistov ali Društvo za marketing ali Zavod za raziskovanje trga v Zgbu. Sedaj je znanst. sodelavec Instituta za ekon. raziskave Ekon. fak. v Zgbu. - Napisal je več učnih knjig za ekon. in trgov. š., ki so izšle v založbi Školske knjige (Zgb), od katere je prejel tudi nagrado Davorin Trstenjak za avtorstvo. V hrv. je prevedel več slov. univerzitetnih učbenikov. V različnih časopisih in revijah je objavil številne članke, recenzije in referate iz stroke, s katero se ukvarja. Izdal je naslednje samostojne knjige: Organizacija poslovanja trgovinskih poduzeća (Zgb 1952); Ekonomika FNRJ (soavt., Zgb 1954 - več izd.); Tehnika privrednog poslovanja (Zgb 1957); Organizacija i tehnika trgovine (Zgb 1958, več izd.); Osnovi socijalističke ekonomije (Zgb 1965); Ekonomika robnog prometa (Zgb 1966); Trgovinsko poslovanje (Zgb 1967, več, izd.); Osnove ekonomije s privrednim sistemom (soavt., Zgb 1968 -več izd.); Ekonomika unutrašnjeg robnog prometa (soavt., Bgd 1976 in 1979); Osnove političke ekonomije (soavt., Zgb 1979 - več. izd.); Osnove ekonomike Jugoslavije (soavt., Zgb 1983 in 1985); Poslovna logistika (soavt., Zgb 1983). - Za delovne zasluge je bil 1967 odlikovan z Redom dela z zlatim vencem.

Prim.: Osebni podatki (10. mar. 1986); Kojeko 2, 895.

Ropet

Petaros, Robert: Renko, Franjo (1914–2002). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944340/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine