Primorski slovenski biografski leksikon

RENKO Pavel, univ. prof., mikrobiolog, strokovnjak na področju mlečnih izdelkov, r. 21. febr. 1910 v Nadanjem selu, obč. Postojna, živi v Milanu. Oče Pavel, kmet, mlinar, žagar, mati Ivanka Grahor, gospodinja, bratje Franjo, Srečko, Stanko (gl. čl.). Osn. š. je dokončal na Premu, nižjo gimn. v Lj., višjo na Sušaku (1927). Na Agronomski fak. U. v Perugii je diplomiral 1932; še istega leta si je pridobil specializacijo na Istituto Sperimentale di Caseificio v Lodiju pri Milanu in služboval (1933-45) kot strok. za mlečne izdelke. Po vojni je ustanovil skupno z drugimi pomembnimi osebnostmi v mlekarskem sektorju Raziskovalno središče, za mleko (Centro sperimentale del latte), ki ga je vodil do 1948. Zatem je bil dve leti dir. Urada za nadzorstvo mleka in mlečnih izdelkov. 1948 je dosegel »libero docenzo« iz agrarne in tehnične mikrobiologije na osnovi raziskovanj in znanst. publikacij s področja mleka in mlečnih izdelkov. Ta predmet je več let poučeval na Agronom. fak. U v Milanu. Sodeloval je pri ustanovitvi Drž. poklicne š. za mlečne izdelke v Pandinu (Cremona), kjer je poučeval do upokojitve 1980. - Od 1932 do 1986 je nepretrgoma deloval v mlekarskem sektorju ali kot raziskovalec ali kot tehnično znanstveni vodja, docent ali konzulent za industr. mikrobiologijo, kemijo in tehnologijo, tako v It. kot v tujini. 1975 je ustanovil It. odbor Mednar. združenja za mleko in mlečne izdelke (Federation Internationale du Laitrie) in je še vedno njegov tajnik. Tehn. izvedenec je Trgovinsko-obrtniške in kmetijske zbornice milanske pokrajine in konzulent pri sodišču v Milanu. Po padcu fašizma je bil član CLN in Delavska zbornica ga je kot izvedenca v mlekarskem sektorju imenovala za svojega predstavnika pri vladi. Na tehnično znanstvenem področju ima velike zasluge, saj je iznašel nove postopke za proizvodnjo sirov, npr. gorgonzole in taleggia, z uporabo posebnih kultur in tehnoloških procesov, ki jih danes skoraj povsod uporabljajo pri proizvodnji različnih vrst sira. 1939 je objavil razpravo Mikrobiologija mleka in mlečnih izdelkov, ki je doživela laskave ocene; po vojni je izšlo več njegovih znanst. in poljudno znanst. spisov s področja mlekarstva. Kot predavatelj je sodeloval na različnih srečanjih, zborovanjih in simpozijih v It. in v tujini.

Prim.: Osebni podatki (20. maja 1986); revija Le lait, XX/1940, 167–68.

Ropet

Petaros, Robert: Renko, Pavel (1910–2005). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944370/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine