Slovenski biografski leksikon

Šantel Avgusta st. r. pl. Aigentler, slikarka, žena matematika in fizika Antona (gl. čl.), r. 12. maja 1852 v Stainzu (nem. Štaj.) sodniku Hugonu, učencu miniaturista A. Prinzhoferja in Enriki r. Fischer, nečakinji slikarja Jos. Tominca, u. 29. maja 1935 v Lj. Obiskovala je osn. šolo v Leobnu, študirala slikarstvo 1865–72 na umetn. šoli v Gradcu (prof. J. Tunner, H. Schwach), nadaljevanje v Münchnu je prekinila 1873 poroka. Živela je 1873–915 v Gor. (7 otrok, od teh 3 slikarji), poučevala risanje na Viš. dekl. zavodu, med 1. svet. vojno na begu v Dol. Toplicah, na Dunaju, v Groisbachu, Krškem, po smrti moža in hčerke Danice, učiteljice in amat. slikarke, se je 1920 preselila v Mrb, 1929 v Lj. V Gor. je Š-ova sodelovala pri slov. čitalnici in 25 let predsedovala podružnici CMD. — Vso gor. dobo je napravila veliko portretov: v pastelu ali z barvnimi kredami, s črno kredo, po fotografiji, podobne, v bidermajerski tradiciji, prijazno uglajene, med gor. aristokracijo in meščanstvom iskano, dekorativno nadomestilo za fotografijo; manj v olju, po naravi. Dobro je kopirala slike starih mojstrov; ljubezen do glasbe, ki jo je posredovala svojim otrokom, je narekovala oljne portrete Beethovna in Mozarta. Redkejša so tihožitja, v počitnicah je risala tudi pokrajine. Njeno obsežno, slabo poznano delo je dokumentarno zanimivo za del gor. prebivalstva ob koncu 19. st. Razstave: I. Slov. umetn., Lj. 1900; Gor. 1912; Nova Gor. 1970. — Prim.: Thieme-Becker XXIX, 428; A. Aškerc, LZ 1900, 677; SŽ 1926, 74; SN 1935, št. 122; Avgusta Šantel (ml.), TT 1966, št. 7–15; K(arel) D(obida), ELU IV, 1966, 359–60. — Slika: Lastna podoba 1873 (olje, last družine Š., Lj., Teslova 12); Henrika Šantel, Portret matere (olje, 1913–4), Portret matere 1925 (pastel, oba last družine Š.), Portret moje mame (olje, 1929, last Voje Križaj, Lj.); repr. katal. razstave Kluba lik. umetnic, Zgb 1930). Čopič

Čopič, Jelisaveta: Šantel, Avgusta starejša (1852–1935). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi638726/#slovenski-biografski-leksikon (24. november 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine