Slovenski biografski leksikon

Stritar Albin st., (S. rod D VI) glasbenik, ljudskoprosvetni delavec, r. 26. febr. 1886 v Zagorju o. S. posestniku, dacarju Ivanu in Alojziji r. Kračman (vnukinja Matija, SBL I, 546), u. 22. okt. 1962 v Lj. Tu je obiskoval osn. šolo 1892–6, 4 razr. II. drž. gimn. 1896–900, učiteljišče 1900–4 (mat. 1904). Služboval je kot učitelj na osn. in slov. deš. mešč. šoli v Postojni 1904–10, na osn. in obrtni v Solkanu 1910–5. V 1. svet. vojni je bil v Judenburgu, 1917–konca 1918 učitelj oz. šol. vodja v begun. taboriščih Bruck a. d. Leitha, od 1919 v Strnišču pri Ptuju. L. 1920–6 je učil v Ptuju, od 1926 v Lj. na Deš. vzgajališču; po opravljenem strok. izpitu 1928 za defektologe je bil tu upravnik. Preselil se je 1931 z zavodom v Ponoviče pri Litiji; ko se je zavod pod upravo salezijancev 1936 preselil v Lj., je S. postal upravitelj njeg. osn. šole, učil še na drugih lj. strok. nadalj. šolah. Od 1941 je delal za OF, bil več tednov zaprt, 1. jan. 1945 upok., po maju do zopetne upok. 1947 predmetni učitelj na Deš. vzgajališču. – Ustanavljal in vodil je pevske in tamburaške zbore za odrasle in mladino (npr. pev. zbor Postojna okr. 1908–10); glasb. šolo 1917–8 v begun. taborišču Bruck. Pisal je preproste priložnostne skladbe, večidel cerkv. in množične pesmi; prirejal ljudske za meš., žen., mladin. zbor ali glas s spremljavo mdr. za Tercet (Kvartet) sester Stritar (gl. Bogdana S.). Objavil je: meš. zbor (CG 1919, pril. 7, 8, 9); meš. zbor Himna svobodi (M. Klopčič) pod naslovom Pesem zmage (Izbor skladb za meš., žen. in moš. zbore. Lj. 1955, 56). – Prim.: NZb 1956, št. 2, glasb. knjiž. pril. str. 7; SPor 1956, št. 52 (s sliko); Delo 1962, št. 292, 293. – Slika: odbor pev. druš. Postojna ok. 1910 (Postojnski muzej). Alc.

Ajlec, Rafael: Stritar, Albin st. (1886–1962). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi621028/#slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine