Slovenski biografski leksikon

Stritar Albin ml. (S. rod D VI/5), pedolog, r. 7. marca 1925 v Ptuju učitelju Albinu st. (gl. čl.) in Alojziji r. Čubej, živi v Lj. Obiskoval je osn. šolo v Lj. 1931–5, I. drž. gimn. tu 1935–7 in v Ptuju 1937–9, bil aktivist OF 1941–3; kot borec se je udeležil NOV 1943–5, opravil tečaj za 8. razr. gimn. z mat. v Črnomlju. Študiral je agronomijo v Zgbu 1945–50 (dipl. 1950), oskrboval posestvo Pšata-Mengeš 1950–1, bil strok. referent na Jesenkovem-Barje 1951–2, vodja pedol. službe in odd. za prehrano rastlin na Kmetij. inštitutu Sje v Lj. 1952–60, hkrati honor. predavatelj pedologije na Sred. gozdar. šoli v Postojni 1954–62, vodil pedološke raziskave v Posavju in Slov. goricah, od 1960 raziskuje belokranj. stelnike in psevdogleje, spremembe le-teh v travnike, pašnike, druge kulture in je univ. predavatelj za pedologijo na biotehn. fak. v Lj., 1960–1 še honor. predavatelj na višji agronom. šoli v Mrbu. Promoviran je bil 1970 v Zgbu na osnovi disert. Neke sistematske jedinice tala na fluvioglacijalnim šljuncima i konglomeratima Gorenjske. – Sodeloval je na kongresih pedološ. društva v Bgdu (1953, 1958), Portorožu (1955), Zgbu (1956), Bukarešti (1965), Zadru (1967); dobil nagrado zvezne kmetij. zbornice za dosego rekordnih pridelkov v poskusih s pšenico (Rakičan 1957–9), s sadjem (Ptuj-Osojnik 1958); Sklada Borisa Kidriča 1959 (s Fr. Ločniškarjem, Jož. Korošcem) ter za 3 mesece štipendijo ICA 1959 za temo: rodovitnost tal. – Bil je 1959–60 predsednik Društva kmetij. inž. in tehnikov, podpreds. 1960–2 Jsl društva za prouč. tal ter predsed. 1962–7 njeg. sekcije tehnologija tal, je član kmetij. odbora Ljud. tehnike, Jsl pedol. društva, od 1960 urednik kmetij. oddaj pri RTV.

Objavil je okr. 32 strok. člankov v: Agrohemija (Bgd 1960–6), Geograf. obzornik 1965, Hemizacija poljoprivrede (Bgd 1956), SKG 1953–66, Stočarstvo (Zgb 1956), Zemljište i biljka (Bgd 1967), v intern. publikacijah Inštituta za gozdno in lesno gospodar. Sje ter Kmetij. inštituta Sje. – Prim.: personalna evidenca biotehn. fak. v Lj.; Objave univ. v Lj. 1961, št. 25, 97–101; 1964, št. 35, 59–62; ULj 1969, 606–7. Adč.

Adamič, France: Stritar, Albin ml. (1925–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi620908/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine