Stergar, Janez avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Wakounig, Jože
4. september 1941, Mlinče, Koroška, Avstrija
Warasch, Filip
25. april 1945, Djekše, Koroška, Avstrija
Wieser, Feliks
8. marec 1950, Celovec, Koroška, Avstrija
Zdovc, Pavel
25. julij 1933, Rinkole, Koroška, Avstrija
Zerzer, Janko
7. november 1935, Sveče, Koroška, Avstrija
Zwitter, Mirt
28. september 1917, Zahomec, Koroška, Avstrija
20. februar 2002, Celovec, Koroška, Avstrija
Zwitter, Vinko
19. julij 1904, Drašče, Koroška, Avstrija
3. maj 1977, Tešinja, Koroška, Avstrija