Uršič, Ivana avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Božič, Božidar
20. november 1907, Most na Soči, Slovenija
?, neznano
Bratina, Milko
5. september 1939, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Cerovac, Matija
16. december 1911, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
29. junij 1974
30. junij 1974
Ljubljana, Slovenija
Dekleva, Maks
18. september 1893, Vremski Britof, Slovenija
9. december 1968, Ljubljana, Slovenija
Dreger, Julius
Golli, Danica
Golob, Franja
Jurman, Benjamin