Uršič, Ivana avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Božič, Božidar
20. november 1907, Most na Soči, Slovenija
?, neznano
Bratina, Milko
5. september 1939, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Cerovac, Matija
16. december 1911, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
29. junij 1974
30. junij 1974
Ljubljana, Slovenija
Dekleva, Maks
18. september 1893, Vremski Britof, Slovenija
9. december 1968, Ljubljana, Slovenija
Dreger, Julius
16. september 1861, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
30. september 1945, Königstetten, Avstrija
Golli, Danica
16. avgust 1922, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
22. september 1999, Ljubljana, Slovenija
Golob, Franja
8. marec 1908, Podmelec, Slovenija
13. januar 1984, Buenos Aires, Argentina
Jurman, Benjamin
17. marec 1941, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kopatin, Viktor
13. december 1878, Podnanos, Slovenija
12. januar 1951, Bogenšperk, Slovenija
Poniž, Venceslav
25. september 1900, Vipava, Slovenija
20. november 1967, Varšava, Poljska
Ravbar, Vojka
27. april 1954, Dubrovnik, Hrvaška
Rustja, Miran
4. september 1957, Brje, Slovenija
Seljak, Peter
Slamič, Herman
Starina, Janez