Uršič, Ivana avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Božič, Božidar
20. november 1907, Most na Soči, Slovenija
?, neznano
Bratina, Milko
5. september 1939, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Cerovac, Matija
Dekleva, Maks
Dekleva, Marica
Dreger, Julius
Golli, Danica
Golob, Franja
Jurman, Benjamin