Primorski slovenski biografski leksikon

Bratina Milko, arhitekt, urbanist, r. 5. sept. 1939 v Trstu, živi v Oseku. Oče Emil, mizar, mati Pavla Lozar, gospodinja. Ko mu je oče padel kot partizan, sta se z materjo preselila v Osek, kjer je obiskoval osn. š. Nižjo gimn. je končal v Dobravljah, v Lj. pa srednjo gradbeno š. Prav tam je dokončal študij arhitekture (diplomiral 1967) z nalogo o urbanizmu Nove Gor. (pri prof. E. Ravnikarju). Na FAGG lj. U je opravil tečaj interdisciplinarnega študija prostorskega in urbanističnega načrtovanja (1976–1978). 1967 se je zaposlil na novogor. projektivni organizaciji Projekt in se posvečal predvsem urbanizmu in prostorskemu planiranju ter seveda arhitekturi. – Med njegovimi izvedenimi arhitekturnimi projekti je omeniti Dispečerski center Soških elektrarn v Novi Gor. (1970), Stanovanjski poslovni objekt Croatia prav tam (1975) in upravno zgradbo SDK (1977), Kulturni dom v Novi Gor. (1979), poslopje uprave in delavnic VGP »Soča« v Novi Gor. (1991). Izdelal je celo vrsto zazidalnih načrtov v Novi Gor., Ajdovščini, Vipavi in v drugih krajih zlasti v novogor. občini. Napravil in sodeloval je pri več ureditvenih načrtih za naselja, za vodnogospodarske in kmetijske površine. Sodeloval je pri več natečajih ne le na območju novogor. občine, marveč tudi drugod (Reka, Ohrid).

Prim.: Osebni podatki.

I. Ur.

Uršič, Ivana: Bratina, Milko (1939–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004570/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine