Primorski slovenski biografski leksikon

Golli Danica, roj. Ušaj, pedagoginja, r. 16. avg. 1922 v Gorici, živi v Lj. Oče Just Ušaj, agronom (gl. čl.), mati Zora Paternost iz Postojne. Prva dva razr. osn. š. je obiskovala v Gor. v privatni š. 1941 je bila aretirana, ker je sodelovala v OF, in po večmesečnem prestajanju zaporne kazni prišla v Postojno, kjer je preživela vojno. Po gimn. in maturi v Smederevu se je vpisala na lj. U in 1950 diplomirala iz pedagogike (A) in filozofije (B). Od 1951 do 1966 je poučevala na učiteljišču v Lj., od 1966 do 1970 pa je bila predavateljica višje š. za metodiko slov. jezika na PA v Lj. Od 1970 je bila raziskovalna sodelavka na Pedag. inštitutu na lj. U. Na Inštitutu se je ukvarjala s tremi sorodnimi področji: z individualizacijo pouka in začetnim opismenjevanjem, ki je povezano s predznanjem oz. predšolsko pismenostjo sodobnih otrok ter z izobraževanjem učiteljev. Največ dela je posvetila metodiki in psihološkim osnovam opismenjevanja. – Rezultate obojih raziskav je objavila v člankih (Sodobna pedagogika) ter v knjigah Program individualiziranega opismenjevanja (Lj.1973), Metodika pouka začetnega branja in pisanja (Lj. 1976) ter Opismenjevanje v prvem razredu (Novo mesto 1991). Objavila je tudi učbenike in učna sredstva kot Slikovno-črkovna stavnica in delovni zvezek Že berem in pišem (Lj. 1973; skupaj z Milanom Dolganom). Skupaj z A. Žerovnik je izdala učni zvezek in priročnik za učence s specifičnimi učnimi težavami. Tudi po upokojitvi se je ukvarjala z individualizacijo opismenjevanja in sodelovala kot svetovalka pri sestavi novih učbenikov za učna sredstva.

Prim.: Osebni podatki (3. febr. 1993); ULjBB III (1981), 1352; Enc Sje 3, 260–61.

I. Ur.

Uršič, Ivana: Golli, Danica (1922–1999). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011210/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. oktober 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine