Slovenski biografski leksikon

Ušaj Just, vinogradnik, sadjar in čebelar, r. 1. nov. 1890 v Plačah pri Vipavskem Križu kmetu Antonu in Frančiški r. Zgonik, u. 11. jan. 1971 v Lj. Osn. šolo je obiskoval 1897–900 v Vipav. Križu, pripravnico v Šolskem domu v Gor. 1900–2, realko 1902–8 v Idriji ter višjo šolo za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo 1908–11 v Klosterneuburgu pri Dunaju. Zaposlen je bil 1911–2 kot praktikant na veleposestvu Podlehnik, 1912 do 1914 kot kletar in učitelj za vinogradništvo na kmetij. šoli v Bukovem (Srbija), 1914–9 kot referent za kmetijstvo ter kletar v Danilovgradu in Smederevu, 1919–24 kot deželni potovalni učitelj za kmetijstvo v Gor. L. 1924 so ga Italijani odpustili in je osnoval trgovino Vinagraria na Travniku v Gor. V okviru zadružne zveze in Gor. matice je kulturno–prosvetno deloval, bil član ustanovnega in upravnega odbora Gor. matice ter njen urednik, a se je zaradi fašističnega nasilja l. 1930 vrnil v Jslo; postal je ravnatelj Smederevske vinarske zadruge v Smederevu in ostal na tem položaju do upok. l. 1955. V Srbiji je vodil organizacijo obnove vinogradov, sadovnjakov ter uvajal nove sorte in sodobno evrop. tehnologijo. Za zasluge je l. 1965 v Godominu pri Smederevu prejel častno diplomo in nagrado.

Napisal je knjigo Kmečko branje. 1929 (zadnja publikacija Gor. matice pred razpustitvijo) ter nad 500 člankov med 1920 do 1940 v časopisje, mdr.: L'apiculture française (Paris), Bolletino agrario (Gor.), Deutsche Weinzeitung (Main/Rh.), Družina (1929), Gor. straža, Gospodar. list (1922–27), GospV (1925–26), Napredno pčelarstvo (Bgd), Pčelarski list (Bgd), Revue d'Apiculture (Paris), Težak (Bgd), Zadrugar (Bgd), Jadranski almanah (1924, 73–5), KGM (1921–24); po l. 1945 pa npr. v revije Naš vrt (1967, 151; 1970, 12), SČ, SVV (1960, 98–9; 1961, 63–4). – Prim.: osebni podatki; Šlebinger–Marentič, 196; KGM 1929, 19 (slika); Naš vrt 1968, 24; 1971, 90; Srečanja 1969, št. 20, 27; 1971, št. 27, 31–2; Gospodarstvo 1970, št. 814; 1971, št. 826; Sodob. kmetijstvo 1970, 528. Adč.

Adamič, France: Ušaj, Just (1890–1971). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi751673/#slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine