Primorski slovenski biografski leksikon

Cerovac Matija, rudarski strokovnjak, r. 16. dec. 1911 v Trstu, u. 29. jun. 1974 v Lj. (v Enc Sje je kot datum smrti naveden 30. jun.). Oče Matija, železniški delavec, mati Ana Blaževič; starša sta bila iz vasi Brgad pri Buzetu. Po prvi svet. vojni se je s starši preselil v Št. Vid pri Stični, kjer je obiskoval pet razr. osn. š., nato v Lj. Poljansko gimn. 1927 se je družina preselila v Zagorje ob Savi. Tu je prebival tudi v času študija na rudarskem odd. Tehn. fak. U. v Lj. Družina je bila revna, zato se je preživljal večinoma sam z delom ob študiju in med počitnicami. 1939 je diplomiral za rudarskega inž. Prvo službo je nastopil pri rudarski firmi Dalmatia -Bauxit v rudniku boksita na Širokem brijegu pri Mostarju, kasneje pa v premogovniku v Drvarju ter pri Sekciji za globinsko raziskovalna dela za nafto in sol v Kreki, in sicer do 1940. Zaradi nagajanja v tedanji novoustanovljeni NDH je odpovedal službo in se preselil v Trbovlje, kjer je delal do 1944 kot obratni asistent v premogovniku Trbovlje. Dne 4. sept. 1944 je odšel v partizane; bil je referent za rudarstvo in organizator protisabotažnih ekip v revirskem okrožju. Dec. 1944 so ga zajeli nemški vojaki. Najprej je bil zaprt v Trbovljah in Mariboru, nato pa odveden v koncentracijsko taborišče Dachau. Po vrnitvi iz Dachaua jun. 1945 je služboval kot vodja jamomernice ter rudarske š. in kasneje kot obratovodja zahodnega obrata rudnika Trbovlje. 1947 je bil imenovan za glavnega inž. in obratovodjo premogovnika Senovo, 1951 pa je bil premeščen v podjetje za proizvodnjo nafte v Lendavi, kjer je bil glavni inž. ter kasneje dir. Od 1957 do upokoj. je delal najprej kot rudarski in kasneje kot glavni rudarski inšpektor SRS. Kot razgledan rudarski strokovnjak je bil član različnih združenj, med drugim tudi preds. jsl. združenja proizvajalcev nafte in plina. Bil je strokovnjak za jamsko pridobivanje premoga, za geološka vprašanja v rudnikih, za odkopne postopke v slojiščih premoga in tudi v rudnikih kovin in nekovin ter za pridobivanje nafte in plina. Deloval je tudi na področju jamomerstva, varstva pri delu ter uvajanja mehanizacije v jamsko rudarjenje.

Prim.: Enc Sje 2, 48; podatke o očetu posredoval sin Matjaž Cerovac, dipl. inž. mont., doma iz Žalca (pismo I. Uršič dne 12. mar. 1993).

I. Ur.

Uršič, Ivana: Cerovac, Matija (1911–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005860/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. januar 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine