Poklici in dejavnosti Biokemik

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Breskvar, Katja
7. oktober 1944, Ljubljana, Slovenija
Brzin, Miroslav
13. april 1923, Ljubija, Bosna in Hercegovina
8. avgust 1999, Ljubljana, Slovenija
Dorer, Marijan
4. april 1909, Zidani Most, Slovenija
9. november 1995, Ljubljana, Slovenija
Premru, Vladimir
25. januar 1902, Boštanj, Slovenija
3. oktober 1949, Ljubljana, Slovenija
Senegačnik, Jurij
13. december 1922, Ljubljana, Slovenija
13. november 2018
Šauta, Jože
6. julij 1923, Murska Sobota, Slovenija
september 2002, neznano
Zelenik - Blatnik, Marija
20. december 1934, Celje, Slovenija