Slovenski biografski leksikon

Šauta Jože, biokemik, r. 6. jul. 1923 v Mur. Soboti gozdarskemu strokovnjaku Josipu Schauti (SBL III, 214) in Elizabeti r. Farkaš, živi v Lj. Osn. šolo je obiskoval 1931–2 v Ptuju, 1932–3 v Gornji Lendavi in Lj., 1933–5 v Mrbu, gimn. 1935–6 v Lj., 1936–9 v Ptuju in 1939–42 v Lj., mat. 1946 na tečajni gimn. za borce in aktiviste. Apr. 1942–3 je bil interniran v Gonarsu (Ital.), 1943–4 bil v NOV in POS kot komisar čete in bataljona ter kot komandant XVII. bataljona 1944 težko ranjen, nato do 1945 komandant bataljona v kor. odredu, po 1945 varnostni oficir II. divizije KNOJ do maja 1946, ko je bil demobiliziran. L. 1947–8 je bil štipendist v Leningradu, študiral kemijo in biokemijo, 1948–53 v Lj., 1959 dipl. Služboval je 1946–7 kot sekretar lj. fizkult. okrožja pri Fizkult. zvezi Sje, 1954–60 na kem. inšt. B. Kidriča, bil 1960–2 sekretar OK ZK Lj.-Bežigrad, od 1962 je viš. strok. sodelavec v inšt. za fiziologijo in farmakolog. biotehn. fak. (veterin. odd.). V l. 1959–60 je honor. predaval analit. kemijo na TSŠ. Odlikovan je bil s partizan. zvezdo in redom zasluge za narod.

Š. je največ delal na biokem. raziskavah hormonov, vitaminov in beljakovin ter na problemih metabolizma aminokislin in steridov. Razprave ter izsledke s tega področja je objavil v zbornikih: II. kongresa SKD 1957, 8 (s K. Andrečem in B. Banfijem); Biotehn. fak. XIII, Lj. 1966, 129–32 (s S. Vodopivcem); V. kongresa Jsl društva za fiziologiju (Sarajevo) 1967, 95 (s S. Vatovcem), 102–3; III. kongresa veterinara i veterin. tehničara Jsle 1967, 222–4 (s S. Vatovcem); Biotehn. fak.-Veterinarstvo 1967, 19–26 (s S. Vatovcem); Jugoslavica physiologica and pharmac. acta 1967, 408–14, 450–6 (s S. Vatovcem); prijavil je 2 patenta s področja izolacije tokoferolov iz olja žitnih klic (št. 22148 P.455/58) in postopka za čiščenje surovega estrona (št. 19402 P.443/58, gl. Patentni glasnik 1960, 136 skupaj s K. Andrečem). — Prim.: osebni podatki; Objave univ. 1963, št. 32, 184–8; ULj 1969, 640–1. Adč.

Adamič, France: Šauta, Jože (1923–2002). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi641414/#slovenski-biografski-leksikon (29. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine