Slovenski biografski leksikon

Tominc (Tominz) Avgust, slikar, r. 12. febr. 1818 v Rimu slikarju Jožefu in Mariji r. Ricci, u. 17. jun. 1883 v Trstu. Mladost je s starši preživel v Gor. in Trstu, 1836 se vpisal na akad. v Benetkah, štud. pri slikarjih L. Lipariniju (po Fr. Manzanu), M. Grigolettiju in O. Politiju, prejel ob koncu častno nagrado. Po vrnitvi v Trst 1842 je slikal zgodov., nabožne in profane prizore ter portrete; od ustanovitve tržaš. mestnega muzeja Revoltella 1872 pa do smrti je bil njegov ravnatelj. - Dela: Mučeništvo sv. Lovrenca, 1850 (cerkev v Zuale); alegorije umetnosti in rokodelstva na stropu ples. dvorane, 1850 (palača Revoltella, Trst); Po F. Sedeju (D. kath. Kirche … II. 1900, 328) Vnebovzetje, 1868 za kap. Baciocchi (Villa Vicentina pri Červinju); upodobitve zgod. oseb: Friderik III. Avstr.; Henrik III.; Ludvik IX.; Karel V.; Karel IX.; Franc Jožef I.; nadvojvoda Maksimilijan; Lorenzo de Medici; Girolamo Savonarola idr.; portreti: baron Pasquale Revoltella; Pavao Ritter-Vitezović; Ettore Fieramosca; Nicolo de Lopi, itd. Razen tega je v zadnjem desetletju slikal dopasne figure v orientalskih in rimskih nošah. - Razstavljal je 1894 v Gor.; muzej Revoltella v Trstu hrani 18 T-čevih del (več signiranih in datiranih), med njimi lastni portret; Pokrajinski muzej v Mrbu pa Ženski portret iz l. 1876 in Moški portret iz l. 1877. - Prim.: r. matice (Lib. baptizat. S. Marcelli 1816–1829, 76) v Archivio vicariato, Rim; Steska 237; Thieme-Becker XXXIII, 267; Wurzbach 46, 92; I. Kukuljević, Arkiv za povjestnicu jsl II (1852), 406; III (1854), 289; G. Righetti, Cenni storici, biogr. e critici … Trst 1865, 163; Soča 1883, št. 25; Cvetko Verhunski (= S. Gregorčič?), ib., št. 31; Fr. Manzano, Cenni biographici … Videm 1885, 206 sl.; Catal. delle opere d'arte esistente nel Civico museo Revoltella di belle arti in Trieste. Trst, 144; L. C. Ippaviz, La prima espos. artist. goriziana. Gor. 1888, 22, 28; Espos. artistica (Catal.-guida). Gor. 1894, 6 in pass.; S. Sibilia, Pittori e scultori di Trieste. Milano 1922, 339; J. Mal, Zgod. umetnosti pri Slov., Hrv. in Srbih. Lj. 1924, 37; E. Bénézit, Dictionnaire Critique … III (1924), 906; VIII (1959), 337; A. M. Comanducci, I pittori italiani dell' ottocento. Milano 1934, 739; C. Wostry, Storia del circolo artistico di Trieste. Videm 1934, 12 pass.; R. M. Cossar, Gorizia d' altri tempi. Gor. 1934, 191 (s sliko); isti, Storia dell' arte e dell' Artigianato in Gorizia. Porderone 1948, 329–30; U. Galetti in E. Camesasca, Encicl. della pittura ital. 1951, 2439; B. Vižintin, Peristil I 1957, 205 sl.; G. Marchetti, Il Friuli. Videm 1959, 516, 784; A. M. Comanducci, Dizionario, illustrato … IV. Milano 1962, 1928; Tristo let mode na Slov. Mrb 1965, 37; G. Coronini, Mostra di G. Tominz. Gor. 1966, 34 pass.; A. Martelanc, PDk 1966, št. 97; G. Coronini in Fr. Stelé, Jožef Tominc. Lj. 1967, 12 pass.; Š. Čopič, Sinteza 1967, št. 7, 61; Galleria d'arte Moderna (katalog). Trst 1967, 31; Fr. Firmiani in Serg. Molesi, Catalogo della Galleria d'arte Moderna … Trst 1970, 142, 263. Rzn.

Rozman, Ksenija: Tominc, Avgust (1818–1883). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi707407/#slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Primorski slovenski biografski leksikon

TOMINC (TOMINZ) Avgust (Augusto), slikar, r. 12. febr. 1818 v Rimu, u. 17. jun. 1883 v Trstu. Oče Jožef (gl. čl.), slikar, mati Maria Ricci. V apr. 1818 se je s starši preselil v Gor. Tu in v Trstu je preživel otroška leta. Osnove slik. je verjetno dobil pri očetu, 1836 pa se je vpisal na slik. akad. v Benetkah (učit. L. Liparini, M. Grigoletti in Politi) (gl. SBL). Po končani akad. je prejel tudi častno nagrado. Od 1842 je bil v Trstu, kjer se je posvetil slikanju portretov, nabožnih in zgod. motivov. 1872 je bil imenovan za konservatorja, nato je postal prvi ravn. muzeja Revoltella v Trstu. V zadnjih letih svojega življenja je naslikal več figur v orientalskih in antičnih nošah, za kar je na neki razstavi prejel srebrno odličje. Pri slikanju portretov se je večkrat posluževal fotografij. Pogosto je sodeloval z očetom (slikal je ozadja njegovih del). Razstavljal je v Trstu in Gor. (npr. 1894). T-eva dela hranijo zasebniki (predvsem v Trstu), Pokrajinski muzej v Mrbu (Ženski portret, 1876 in Moški portret, 1877) in muzej Revoltella v Trstu (tudi T-ev avtoportret). - Nekaj T-evih del: 1850 je izdelal olt. sl. Mučenje sv. Lovrenca za c. v Zuale in stropno slikarijo v plesni dvorani palače Revoltella v Trstu (alegorija umetnosti in um. obrti); 1868 Vnebovzetje za kapelo Baciocchi v Villa Vicentina (po Cossarju, Storia, skupaj z očetom Jožefom); zgod. osebe in portreti: Ettore Fieramosca, L. de Medici, Girolamo Savonarola, Henrik III., Ludvik IX., Karel V., Karel IX., Franc Jožef I., nadvojvoda Maksimilijan, Nicolò de Lapi, bar. P. Revoltella, bar. E. Ritter, Pavao Ritter-Vitezović.

Prim.: Soča 1883, št. 25 in 31; G. bar. Formentini, Pittori goriziani (v Corriere di Gorizia 31. mar. 1883); Manzano, Cenni, 206–07; L.C. Ippaviz, La prima esposizione artistica goriziana aperta il giorno 15 ottobre dell'anno 1887, Gor. 1888, 22, 28; J. Mal, Zgod. umetnosti pri Slovencih, Hrvatih in Srbih, Lj. 1924, 37; A. M. Comandducci, I pittori italiani dell'Ottocento, Milano 1934, 739; Cossar, Gorizia (rist. 1975), 191, 194; Thieme-Becker XXXIII, 267; Cossar, Storia, 317, 319, 329–30; E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, Paris (2. izd.), 1959, VIII, 337; G. Marchetti, Il Friuli. Uomini e tempi, Udine 1959, 784; A. M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei, Milano 1962 (2. izd.), IV, 1928; Bozzi, Gorizia, 233; Mostra di G. Tominz (razst. kat.), Gor. 1966, 34 in pass.; Jožef Tominc (razst. kat.), Nar. gal., Lj. 1967, 12, 13 in pass.; Sinteza 1967, št. 7, 61; F. Firmiani-S. Molesi, Catalogo della galleria d'arte moderna del civ. museo Revoltella, Trieste 1970, 142, 263; Menaše, str. 2156; StudG genn.-giugno 1977, XLV, 71–72; SBL IV, 114 z liter.

V-č

Koršič, Verena: Tominc, Avgust (1818–1883). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi707407/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine