Slovenski biografski leksikon

Štrekelj Josip, sadjar in vrtnar, brat Alojzija, bratranec enologa Antona (gl. čl.), r. 21. apr. 1868 v Komnu, u. 10. maja 1955 v Lj. Obiskoval je osn. šolo v r. kraju, nižjo gimn. v Gor., učiteljišče v Kopru (mat. 1888). Dež. vlada za Gor. in Gradiško mu je omogočila 1888–9 obisk enoletn. tečaja na viš. učnem in poskusnem zavodu za sadj., vinogradništvo in vrtnarstvo v Klosterneuburgu, nato je Š. postal potov. učitelj za vinogr. in sadjar., hkrati raziskaval in vodil obnovo s filoksero okuženih vinogradov v sežan. okraju. Učiteljeval je v Pivki (Št. Peter na Krasu), v Podragi in v Gorjanskem, bil nadučitelj v Komnu; 1908 je kot poslanec NNS v gor. dež. zboru izgubil službo potov. učitelja, 1924 emigriral v Jslo. Bil je 1 leto učitelj v Bogojini, 1926 kot nadzornik šol. vrtov pri ban. upravi v Lj. upok. – V Komnu je Š. ustanovil trsnico in drevesnico, okrajno sadj, društvo, hranilnico in posojilnico, zavarovalnico za govejo živino, bralno duštvo, društvo Sokol; vplival je na ustanovitev podobnih društev tudi drugod na Krasu, veliko predaval na tečajih in po vaseh ter vodil razne kmetijsko pospeševalne in narodnoobrambne akcije, na gor. Krasu je oživil in vzorno uredil sadj. in vinogradništvo. Načrtoval in urejal je šol., zasebne vrtove, mest. zelenice na Krasu in v Lj. Izdal je knjige: Mali vrtnar. 1929; Mali sadjar. 1930; Špargelj. 1937; Vrtnarstvo. 1947; uredil je Kmetijsko berilo. I., 1934; strok. članke pisal v Gospodar. list (1888–901), Vinarski in vrtnarski list (Trst 1901–2), Primorski gospodar (Gor. 1903–15), Gospodar. vestnik (1925–6), K (1934–5, 1937, 1939), SiV (1924, 1929–30, 1934, 1945–54), DT (1941–4) idr., politične pa v J, S, SN. – Prim: Gabršček II, 68, 273, 448; Spominski almanah 222 (slika), 338; SiV 1939, 62; SVV 1948, 97 (s sliko); 1955, 119–20; SPor 1955, št. 108; Fr. Adamič, Srečanja 1969, 21. – Slika: KGM 1923, 70. Adč.

Adamič, France: Štrekelj, Josip (1868–1955). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi669500/#slovenski-biografski-leksikon (8. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine