Slovenski biografski leksikon

Štrekelj Anton, enolog, bratranec Alojzija (gl. čl.), r. 12. febr. 1875 v Gorjanskem pri Komnu vinogradniku Jožefu in Mariji r. Pavletič, u. 5. avg. 1943 v Banjaluki. Obiskoval je osn. šolo 1884–9 v r. kraju, gimn. 1889–95 v Gor., višjo vinar. in sadjar. šolo 1895–7 v Klosterneuburgu (Avstr.), šolo za oskrbnike kmetij. posestev 1897–8 in visoko šolo za kmetijstvo 1898–900 na Dunaju; bil je na praksi v Okrugljevem pri Zgbu 1897 in Gor. 1898 na veleposestvu uršul. samostana, 1899 na kmetij. preskuševalnem zavodu. Služboval je 1900–2 kot vinar. strokovnjak pri ces. namestništvu v Trstu, 1902–7 bil potujoči učitelj za sadjarstvo in vinogradn. pri dež. odboru, 1907–18 ravnatelj kmetij. šole v Gor. Po nekajmesečni internaciji v Italiji se je preselil v Jslo, bil 1919–21 delegat poverjenika za agrarno reformo v Prekmurju, 1921–4, ko je bil upok., okrajni ekonom in višji kmetijski inšpektor oblastne uprave v Mrbu; 1928 se je preselil v Banjaluko, tu (Slatina pri B.) naseljeval begunce iz Slov. Primorja in Istre, ustanovil in do smrti vodil slov. kmetij. zadrugo in slov. pev. društvo. – Š. je pisal strok. članke v Nar. Gospodar 1900–1, v Primor. gospodar 1905–8, urejal prilogo Kmetiški list, prvi letnik sam izdajal in skoraj sam polnil, v Vinar. in vrtnar. list (Trst 1901–2, urejal in izdajal na lastne stroške pod imenom KD za Trst), v Kmetov prijatelj (Gor. 1909–14), K, Sadjar in vrtnar, ter Naše gorice; izdal je Kako dobimo dobro vinsko kapljico. 1908. – Pod Š-evim vodstvom se je kmetij. šola v Gor. razvila v ugleden zavod, ki je imel pomembno nar. gospodar. vlogo. – Prim.: Gabršček II, 71, 153, 250, 252; SiV 1943, 122; Fr. Adamič, Srečanja 1969, 21. Adč.

Adamič, France: Štrekelj, Anton (1875–1943). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi669257/#slovenski-biografski-leksikon (26. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine