Slovenski biografski leksikon

Štrekelj Alojzij, enolog, kmetijski strokovnjak in politik, r. 3. jan. 1857 v Komnu vinogradniku Andreju in Mariji r. Pavlica, u. 30. marca 1939 v Biogradu na moru. Obiskoval je osn. šolo 1864–8 v r. kraju, niž. realko in sred. kmetij. šolo 1868–75 v Gor., spec. tečaj za sviloprejstvo pa na Dunaju (F. Habelandt). Kot štipendist gor. dež. odbora je 1879–80 obiskoval dopolnilni tečaj za vinogradn. na višji šoli v Klosterneuburgu; bil je 1875–80 potovalni učitelj za sviloprejo in vinogradn. pri dež. odboru v Gor., 1880–95 za obnovo od trtne uši uničenih vinogradov na Primorskem (sedež v Trstu), ko se je ta zaredila v Dalmaciji, pa postal vodja protifilokserične službe pri dalmat. namestn. v Zadru, 1900–23 v Kninu in Šibeniku, 1928 je vodil upravo in obnovo posestva Sokoluša Vrana pri Biogradu n. m. ter upokojen eksperimentiral na svojem posestvu v Biogradu. – Š. sodi med vodilne in zaslužne strokovnjake, ki so izvajali obnovo vinogradništva na amer. podlagi, zato so Š-a pošiljali v Istro, na Hrv. in v Hercegovino, kjer je doživel veliko hvale in priznanj. Svoje izkušnje je objavljal v Gospodar. listu in K (1875 do 1901), Soči (1881), Primor. Gospodarju (1905–15), v dalmat. časopisih in v avstr. Weinzg. Deloval je tudi nar., prosv. in polit.: v Komnu je bil v mest. svetu, 1901 (kljub službi v Dalmaciji) izvoljen v gor. dež. zbor, 1907 pa v drž. zbor, kjer je bil trdna opora jsl klubu; član v raznih nar. društvih, posebno Sokolu. – Prim.: Gabršček I, 386; II, 63, 168 sl.; J 1937, št. 2 (s sliko); 1939, št. 96 (s sliko); Novo doba 1939 (Split), št. 96; Weinzg 1939; Fr. Adamič, Srečanja 1969, 27. Adč.

Adamič, France: Štrekelj, Alojzij (1857–1939). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi669135/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine