Požun, Lojze avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Skvarča, Janko
27. januar 1915, Spodnja Idrija, Slovenija
20. december 1943, Bistrica ob Sotli, Slovenija
Šlander, Marija
23. avgust 1911, Prebold, Slovenija
1. maj 1973, Ljubljana, Slovenija
Šlander, Vera
19. februar 1921, Kaplja vas (Prebold, obč.), Slovenija
15. junij 1943, Tolsti vrh, (Braslovče, obč.), Slovenija
Vipotnik, Albin
27. februar 1907, Zabukovica, Slovenija
4. november 1999, Ljubljana, Slovenija