Slovenski biografski leksikon

Vodušek Raša (Rafael), montanist, v Ljubljani r. 27. avg. 1908 in tu živi (brat Boža, gl. čl.). Po klas. gimn. v Lj. (1918–26) je študiral strojno tehniko na TVŠ na Dunaju in v Pragi, od 1933 pa montanistiko na Tehn. fak. v Lj., 1941 dipl. Na inšt. za rudar. merjenja in geofizikalno raziskovanje Tehn. fak. (kasneje Fak. za naravoslovje in tehnologijo) je bil 1941–6 asistent, 1946–51 docent, od 1951 do upok. 1978 pa izred. prof. (za predmete geodezija, rudarsko merjenje in jamomersko risanje). Študentom rudarstva, geologije in geodezije je predaval še geofiziko. - Izpopolnjeval se je 1951 v Londonu (Royal school of mines) in 1957 v Renu (Nevada, ZDA; Mackay school of mines; specialni študij metod seizmičnega geofizikalnega raziskovanja). Udeležil se je mednar. srečanj, npr. X. kongresa Mednar. unije za geodezijo in geofiziko (Rim 1954). Bil je gost več znanstv. inštitutov, fakultet, knjižnic in arhivov.

V prvih povojnih letih se je ukvarjal z geofizikalnim raziskovanjem (Ptujsko in Dravsko polje, 1947–8). Izkazal se je zlasti v rudar. merjenju z uspešnim reševanjem vrste najodgovornejših nalog v naših rudnikih in premogovnikih. Merjenja, ki so bila podlaga za preboje pri izdelavi prog, vpadnikov in šahtov, je opravil v Zabukovici in Ravni Reki (1946), v Beočinu (1949), Laškem (1952/3), Varešu (1954/5), Srebrenici (1956), Trepči (Stari trg, 1964), Idriji (1965–78), Trbovljah (1968–70), Kanižarici (1971), Velenju (1971) idr. V. je izredno razgledan, cenjen in priznan v svoji stroki, poznavalec matematičnih, naravoslovnih in tehn. ved, zgodovine tehnike, zlasti rudarstva. Vzgojil je nekaj priznanih strokovnjakov. Vedno poglobljen v študij pa žal o svojih spoznanjih ni veliko poročal. Napisal je: O načinu ocenitve pričakovane natančnosti preboja (Rudar. metalur. zbornik, 1957). - Prim.: ULj, II; Objave Univ. v Lj. 1958, št. 12, 100–3; 1964, št. 36, 3–6; Ko je ko u Jsli, Bgd 1970. Todorović

Todorović, Ranko: Vodušek, Raša (1908–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi802647/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine