Slovenski biografski leksikon

Tomšič Jakob (Jack), pesnik, r. 5. sept. 1897 na Baču pri Knežaku malemu kmetu Antonu in Heleni r. Žele, živi v Clevelandu (Ohio), ZDA. Po 4 razr. osn. šole v Knežaku je delal na dom. kmetiji in pri tesačih do vpoklica k vojakom, med 1. svet. vojno bil 3 leta na ital. fronti in 1 leto v ujetništvu. Sept. 1922 je prišel v Cleveland, bil delavec v razl. tovarnah, mdr. v žičarni American Steel & Wire Co., pri Ford Motor Co., pri General Motors (Fisher Body), od 1928 dalje pa 36 let pri Eaton Axle, kjer je bil tudi upok. Je član Slov. nar. podporne jednote (SNPJ) in delav. pev. društva Zarja.

Pesmi in krajšo prozo je T. pisal (a ne obj.) že v domovini, v ZDA se je znova lotil pisanja, prve pesmi je 1923 priobčil v Enakopravnosti pod uredništvom V. Grilla, s priložnostnimi sodeloval ob večjih svečanostih (mdr. ob alegoričnem prizoru ob 50-letnici SNPJ v Clevelandu). V Lj. je izdal ob sodelovanju SIM samostojno pesn. zbirko Pognale so na tujih tleh. 1968 (samozaložba, uredil M. Žnideršič); ok. 200 pesmi v tipkopisu pa hrani SIM. - Prozo je objavljal v listih: GN, Jsl obzor, Proletarec, Prosveta (še danes); mdr. več igric za Mlad. pev. zbor Slov. delav. doma (zadnji od 9-ih, ki po T-evi zaslugi še ni razpadel), kuplet Črnomeljski škric za zbor Zarja, kjer je nekajkrat tudi sam nastopil. - T. je talentiran samouk, čigar izraz sicer ni bogat, a je pristen in doživet. Sam pravi, da mu je bila edina učiteljica slov. ljud. pesem. Kot človek skromen, je vodilna mesta zmerom odklanjal, prijel pa za vsako delo, če je šlo za napredek rojakov ali domovine. Med 2. svet. vojno je bil vnet zagovornik pomoči novi Jsli ter njenega pravičnega boja. Ena izmed T-evih zamisli je s fin. pomočjo rojakov v ZDA postavljen spomenik v Knežaku 1969 (ob 100-letnici pivškega tabora na Kalcu): doprsni kipi T. Tomšiča, Al. Valenčiča in M. Vilharja, delo Zd. Kalina, postavitev arh. Žive Baraga (gl. Primor. novice 1969, št. 38). - Prim.: osebni podatki; M. Kravos, PDk 1969, št. 63; SIK 1976, 245–6. Bjc.

Bajec, Jože: Tomšič, Jakob (1897–1994). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi711315/#slovenski-biografski-leksikon (17. avgust 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine