Smolnikar, Luka (1863–1936)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 1, št. 15, 5. 4. 1925

Slovenski biografski leksikon

Smolnikar Luka, prosvetni delavec in leposlovec, r. 3. okt. 1863 v Lokah v Tuhinju kočarju Jožefu in Mariji r. Jašovec, u. 20. apr. 1936 v Slavini pri Postojni. V Lj. se je odlično šolal 1878–85 na gimn. (mat. 1885) in v bogosl. 1885–9 (ord. 1889). Bil je kaplan 1889–91 v Radečah pri Zid. mostu, 1892 v Škocijanu pri Dobravi, 1893–6 na Vrhniki, 1897–912 stolni vikar v Lj., 1913 kaplan v Št. Petru na Krasu (Pivka), od 1921 v Slavini pri Postojni župnik in od 1923 še duh. svet. gor. nadškofije.

V Lj. je bil S. podpredsednik (predsednik Janez Rozman, SBL. III, 148–9) in predsednik od 1905 kat. društva za delavke (ust. 1894) ter z Jan. Ev. Krekom (SBL I, 559–65) odbornik in duša Slov. kršč. soc. zveze (ust. 1897). Kot spreten govornik je pomagal ustanavljati izobraž. društva po deželi in imel nešteto predavanj. Predsedoval je 1902 pripravlj. odboru I. shoda kat. slov. nepolit. društev, 1903–13 pa bil tajnik KTD ter odločilno pripomogel k zidanju nove, moderne tiskarne (1908; danes tiskarna LdP). – V zvezi z drušv. delom je izdal: Poročilo o I. shodu kat. slov. nepolit. društev v Lj. 1902. Lj. 1902 in v njem napisal Navod za snovanje in vodstvo društev; Društveni koledarček 1905–9 (I. V. letnik) in od 1901 urejeval Dm.

Že kot bogoslovec je napisal »izvôrno povest« Za poklicem (Knjižnica za mladino. Uredil Iv. Tomšič, 1887, I. in edini zv,; psevd. Nepokor; ocena LZ 1887, 638–9). – Prevedel je roman Jirásek, Psoglavci (SS 1888. do 14. pogl.; psevd. Vacerad). Celoten prevod Pasjeglavci (Ljud. knjižnica 8. zv. Kat: bukvarne 1906) je zaradi neurejenih avtor. pravic bil v prodaji šele 1909. Objava se je zavlekla, ker je Fr. Govekar (SBL I, 236–8), ki je s pisateljevim dovoljenjem isto delo prevedel in objavil (Psoglavci, Sn 1906–7) pisatelja in češ. založnika obvestil o S-jevem prevodu. – Črtice Svatopluk Čeh, Izlet v mladost; isti, Napoleon; isti, Signorina Gioventù (S 1886; psevd. S. S.; Vinko; ponat. v Jadranki 1923). Verjetno je S-jev prevod tudi igra Šamberk, Ednajsta zapoved. 1888 (iz rkp. igrana v Lj. in drugod). – Prim.: Erjavec 148, 150, 152, 154, 157; lj. cerkv. šematizmi 1886–932; Jber. d. k. k. OGymn. 1878–85; Trstenjak 100; Sn 1909, 351–2; Dm 1936, št. 17 (s sliko); S 1836, št. 91 (s sliko); KMD 1937, 65 (s sliko); 50-letnica KTD v Lj. 1937, 9, 12; Slovansky přehled 1959, 321–2; Berkopec, Machalův sbornik 190. – Slika: IS 1925, št. 15. S. K.+Smj.

Kranjec, S., Smolej, V.: Smolnikar, Luka (1863–1936). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi589615/#slovenski-biografski-leksikon (29. januar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine