Slovenski biografski leksikon

Slavik Antonija r. Lavrenčič, nar. delavka, r. 1. maja 1868 v Trstu mag. uradniku Andreju, u. 18. maja 1938 v Lj., pok. na Proseku. Že 1884 je S. na Jenkovi proslavi v Trstu deklamirala; 1887 je opravila na slov. oddelku učiteljišča v Gor. mat. z italij. in slov. poučevalnim jezikom. Kot mlada učiteljica je bila med prvimi Slovenkami, ki so z deklamacijami, gled. nastopi in s petjem nastopale po primor. ljud. odrih. Od 1888 je pisala narodnobodrilne članke v E in druge primor. slov. liste (šifra B.). Udejstvovala se je v vseh tržaških slov., zlasti kulturnih (Žen. podružnica Šol. društva; ŽS) in dobrodelnih (Rdeči križ; Organizacija vdov in sirot; Žen. dobrodelno udruženje 1922) društvih, kjer je zlasti med 1. svet. vojno skrbela za slovan. ranjence in ujetnike, po vojni pa za vdove in sirote. Por. je bila z dr. S-om (gl. čl.): njuna zgodaj umrla hči Nada je bila prva slov. zdravnica v Trstu (ŽS 1924, 163–4). – Sin Slavoj, pravnik, r. 9. jul. 1896 v Trstu, u. v maju 1945 v taborišču Mauthausen je bil po gimn. med 1. svet. vojno mobiliziran, nazadnje kot podporočnik na albanski fronti; nato je študiral pravo v Zgbu (prom. v Sieni) ter prevzel 1923 očetovo pisarno. Kot zaveden Slovenec je bil 1941 v tržaškem procesu obsojen na 15 let ječe; po zlomu Italije je zbežal v Trst, vendar so ga Nemci internirali v Mauthausnu, kjer je ves izčrpan u. – Prim.: letno poročilo učit. v Gor. 1900, 50; SDL II, 130; ŽS 1924, 145–6; 1928, 188; 1938, 129 (s sliko); E 1926, št. 15, 21 (pril. III. za št. 15); J 1938, št. 115. Za Slavoja: informacije brata Borisa. Syr.

Suyer, Vaso: Slavik, Antonija (1868–1938). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi582591/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine