Slovenski biografski leksikon

Rebec France, publicist in prevajalec, r. 24. marca 1841 v Brestovici, župnija Povir pri Sežani, u. neznano kdaj in kje v Rusiji. Gimn. je dokončal v šol. letu 1861/2 v Trstu. Na njegovo slov. in slovansko zavest so vplivali stari stric Jernej, župnik v Barkovljah, prijatelj Franceta Cegnarja (SBL I, 74) ter Cegnar sam, ki mu je bil zadnje leto učitelj slovenščine na gimn. tečaju. Prav tako je pač vplivalo nanj splošno razgibano nacionalno življenje po 1860, ko se je v Trstu ustanovila čitalnica. R. je bil še na gimn., ko so tu delovali Cegnar, Jan Lego (SBL I, 631–2) in Fr. Levstik (SBL I, 651–9). Odločil se je nadaljevati študij v Pragi. Tu je bival v letih 1862–4, tretje leto pa na Dunaju. Študiral je klasično filologijo in slovenščino, vendar študijev ni dokončal. Jeseni 1865 je bil postavljen za začasnega suplenta na gimn. v Gor., a bil z zadnjim oktobrom 1868 odpuščen, ker ni opravil predpisanih izpitov. Zdi se, da je bil nato dve leti na neki gimn. v Gradcu, 1871 pa je odšel v Rusijo, kjer so v gimn. službo sprejemali tudi neabsolvirane filozofe. Njegova življenjska usoda nam po 1871 ni zanesljivo znana. Menda je služboval v Simferopolu na Krimu, v Kišinjevu v Bukovini ter v Nižnem Uralsku za Uralom. – Kot akademik v Pragi se je družil s poznejšim pisateljem Josipom Staretom, ki ju je oba zanimalo nacionalno, posebno kulturno življenje Čehov. R. je v teh letih dopisoval v N, kamor je poročal največ o kulturnih dogodkih in zanimivostih iz češkega nacionalnega življenja. V središču njegovega zanimanja pa so društvene in gledališke novice. V kratkih poročilih je znal opozoriti na posnemanja vredne vzglede iz češkega polit., gospodarskega in kult. življenja. To dopisovanje in vneto prizadevanje, da bi se razgibalo slov. gledališko življenje, je pač opozorilo na R-a Levstika, ko je 1867 snoval list Slovenski jug: poleg Pleteršnika (SBL II, 381–4) ga je imel v načrtu za dopisnika listu iz Gor. Zanimanje za gledališče in dramatiko je prinesel iz Prage, kjer sta s Staretom obiskovala češ. predstave in se seznanjala s češ. odrskimi teksti. Bleiweis (SBL I, 42–7) ga je najprej angažiral za prevod zemljepisnega dela Čeha Jožefa Erbena, ki ga je objavila SM v dveh knjigah: Vojvodstvo Kranjsko in Vojvodstvo Koroško, oboje 1866. Potem se je njegovo delo usmerilo h gledališču in k odrskim tekstom. Iz češčine je prevedel nekaj odrskih besedil, pri čemer je imena in kraje delno ponašil. Od teh prevodov je bil tiskan samo eden, drugi so bili na voljo v rkp. v arhivu Dramatičnega društva ali pri prevajalcu samem. Talija (zv. 2 b, 1867) je objavila njegov prevod enodejanke Na mostu Čeha V. K. Klicpere; s to igro je Dramatično društvo prvikrat nastopilo v javnosti (24. okt. 1867), bila je uvrščena tudi v pisani spored prve slov. redne predstave v lj. dež. gledal. (2. okt. 1870). V prvi polovici 1867 je R. prevedel veseloigro v petih dejanjih češ. dramatika J. K. Tyla, Jurčkove prikazni ali Jurčkove sanje. Dramatično društvo je sicer sklepalo o njenem natisku, vendar prevod ni bil objavljen. Igrali so jo prvikrat v dež. gledališču 18. nov. 1871, a 1898 je prišla celo na oder v novem slov. gledališkem poslopju. Neznano kdaj je prevedel češko priredbo igre Žurnalisti Nemca Gustava Freytaga. R-evi dopisi iz Prage ter njegovi prevodi iz češ. dramatike so močno podprli prizadevanje za organizacijo Dramatičnega društva ter društveno delo, obenem pa v veliki meri pripomogli, da se je uveljavila na naših odrih češ. dramatika. – V prvih akad. letih je R. prevedel Moje ječe ital. pisatelja Silvia Pellica. Kot suplent v Gor. je za svoje dijake po ital. izvirniku neznanega pisatelja prevedel burko Novci za diplomo (uprizorili v Gor. prvikrat 2. febr. 1868; naslednje leto so jo igrali lj. gimnazijci kot »prevod iz češčine«.). Ne prvi ne drugi prevod iz italijanščine ni bil objavljen. Lotil se je tudi prirejanja slov. odrskega besedila: po D. Trstenjaku, ki je v Matičinem NKL za 1867 priobčil dialogiziran tekst, je ta tekst predelal v veseloigro v enem dejanju Spokorjena žena. Ker nam ni ohranjen rokopis te predelave in ne kakšno poročilo o morebitni njeni uprizoritvi, ne moremo soditi, kakšna je bila. – Josip Stare je R-eve (in delno svoje) doživljaje po maturi in v akad. praških letih uporabil za novelo Vinko (LZ 1884). – Psevdonimi in šifre pri dopisih iz Prage (N, okt. 1862–jul. 1864): -b-, !-!, ? in zvezda nad polumesecem. — Prim.: Družinski list s podatki za starše, strica Jerneja R-a in Franceta R-a (župn. urad Povir pri Sežani); izvestja tržaš. gimn. 1854–63; izvestja gor. gimn. 1864 do 69; korespondenca Levec-Stare, Stare-Levec, NUK, Ms 973, VII/B; šematizmi tržaš.-kopr. škofije 1819–63; SBL I, 160 (Erben), kjer popravi sodbo o Cigaletovem deležu in upoštevaj ugotovitev o F. R-u; Wollman, imen. kazalo; N 1862, 283, 295–7; J. Erben, Vojvodstvo Kranjsko, predgovor (o prevodu Erbenovih knjig), 1866; Nolli, Priročna knjiga za gled. diletante, 1868, 171 (imenik slov. gled. igrokazov); N 1868, 53, 62 (posnetek v Gabršček I, 114); LMS 1869, 75; 1870, 49; 1871, 84 (imenik članov); Soča 1871, št. 3; Trstenjak, Slov. gledališče, 1892, 80, 99, 111, 113, 119; Josip Stare, SN 1893, št. 75; Václav Burian, Český repertoir v novodobé slovinské dramatice, Sborník praci vènovaných prof. dr. Janu Máchalovi, 1925, 188, 194, 217; Levstikov zbornik 1933, 284; P. Medin-Dremovčev, Jadr. koledar 1936, 138–48; Just Pertot, ib. 1937, 97–9; Polec, KMD 1953, 134–42. Smj.

Smolej, Viktor: Rebec, France (1841–po 1887). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi492984/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine