Slovenski biografski leksikon

Pahor Roman, glasbenik, r. 1. marca 1889 v Renčah pri Gorici, kjer je obiskoval osn. šolo in obrtno nadaljevalno šolo za zidarje. Glasbe se je učil 1903–8 pri I. Kokošarju (SBL I, 490) in 1912/13 v orgl. šoli v Lj., bil 1905–12, 1914–6 in od 1920 do danes organist v Renčah (1923 pol leta pri Sv. Luciji ob Soči). Zložil je več cerkv. zborovskih skladb (Glasb. pril. CG 1908, 1910, 1912), mnogo pa jih harmoniziral (iz Kokošarjeve zbirke), dopisoval v CG (1923, 57 o I. Kokošarju; drugo gl. Mantuani, Kazalo spisov … v CG, 23; v CG 1933, 180–3: Podrobni seznam pesmi … v rkp. Kokošarjeve zbirke pod zap. št. 84–90). Kot spreten risar in kaligraf je za litografijo mnogo let pisal glasb. pril. CG in mnogo zbirk skladateljev K. Adamiča, Doktoriča, Kokošarja, Laharnarja, Premrla, Vodopivca i. dr. Pl.

Premrl, Stanko: Pahor, Roman (1889–1949). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi402321/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Primorski slovenski biografski leksikon

PAHOR Roman, organist, notograf in skladatelj, r. 1. mar. 1889 v Renčah, u. 27. maja 1949 v Gornji Radgoni. Osn. in obrtno nadaljevalno š. za zidarje je opravil v Renčah. Glasbe se je učil med 1903–08 pri I. Kokošarju (PSBL II, 100–01) ter v letih 1914–16 v orglarski š. v Lj. V letih 1905–12, 1914–16 in od 1920 dalje je bil organist v Renčah. Zložil je več zborovskih skladb (Glasb. priloga SG 1908, 1910, 1912). Harmoniziral je več ljud. motivov iz Kokošarjeve zbirke. Dopisoval je v GG. Kot spreten risar in kaligraf je mnogo let pisal glasb. priloge za GG, note za zbirke K. Adamiča, I. Kokošarja, S. Premrla, V. Vodopivca. Notografiral je tudi pesmarice, ki jih je v letih 1929, 1930, 1931, 1933 izdala GMD (Božji spevi, Gospodov dan, Svete pesmice, Zdrava Marija), in zbirke moških zborov, ki so izšle v istem času v Gor. v ured. in samozaložbi Vinka Vodopivca (Obhajilne in blagoslovne pesmi, Jubilate Deo, Laudate Dominum, Cantate Domino). Kot organist in vodja cerkv. zbora je zlagal predvsem cerkv. pesmi, npr. 2 adventni pesmi, Marijino (CG 1910), Mašo v čast Materi božji za mešani zbor (GG 1908), Kaj se vam zdi, 5-glasna za mešani zbor (1935). Bil je tih, miren in delaven. Podroben seznam njegovih pesni je v rkp. Kokošarjeve zbirke pod zap. št. 84–90.

Prim.: SBL II, 250; Cvetko III, 434; Jelerčič, 185; Trobina, 180.

Har.

Harej, Zorko: Pahor, Roman (1889–1949). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi402321/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine