Slovenski biografski leksikon

Mercina Ivan, šolnik, glasbenik in zvonoslovec, r. 29. jun. 1851 na Gočah pri Vipavi, je dovršil gimn. v Gorici (1872), vstopil v 2. tečaj takratnega zadnjega trirazrednega učiteljišča v Gorici in 1874 maturiral z odliko. L. 1874 je bil imenovan za voditelja in učitelja na novoustanovljeni drž. pripravnici za učiteljišča na Proseku. Po dveh letih je napravil preizkušnjo za ljudske in meščanske šole s slov. in nem. jezikom. Dve leti je potem služboval v Materiji v Istri, 1879 prišel za učitelja na drž. deško vadnico v Gorico, kjer je ostal do svoje upokojitve 1917. L. 1880 je postal član goriške izpraševalne komisije za ljudske šole, istočasno kot učitelj petja tudi član komisije za otroške vrtce. V tem času je začel prirejati primerne napeve na besedilo v Funtkovem Zabavišču slovenskim otrokom, ki so izšli pod naslovom Igre in pesmi za otroška zabavišča in ljudske šole (DCM 1893). Izmed 126 enoglasnih napevov v tej zbirki je 89 M.-ovih. V Gorici je M. poučeval petje v deškem semenišču nad 30 let. Petje na drž. realki je obdržal do 1886. Takrat je prevzel pouk petja in klavirja na ženskem učiteljišču in petja na gimnaziji. Na deški vadnici je poučeval petje in orglanje že takoj ob prihodu v Gorico. Na učiteljišču je nekaj let poučeval razen petja in klavirja tudi slovenščino, nemščino, zgodovino in zemljepisje. Glasbe se je M. učil najprej pri svojem bratu Franju, učitelju (1845–900), pozneje kot gimnazijec pri goriškem stolnem kapelniku Fr. Pircu in končno na učiteljišču. Kot učitelj je vodil pevske zbore na Proseku in v goriški čitalnici nad 25 let in mnogo pripomogel k pevskemu napredku svojih rojakov na Gočah. Posebno zanimanje za zvonove je M. kazal že od mladih let. Sodeloval je že kot deček in kot dijak pri zvonjenju in pritrkavanju. Kot zvonoslovec je nastopil zlasti po vojni, ko je v raznih listih svaril pred nabavljanjem jeklenih zvonov. Vrnivši se v Gorico je pisal o zvonovih v Gor. Straži, Zborniku in CG. Goriški nadškof Sedej ga je imenoval za kolavdatorja zvonov goriške nadškofije. Važni za zvonoslovje sta tudi M.-ovi knjigi Slovenski pritrkovavec. Navodilo za pritrkavanje cerkv. zvonov po številkah (Gorica 1926) in brošura Opravilo cerkovnikovo v zvoniku. — Prim.: F. Ferjančič, I. M. kot učitelj, glasbenik in zvonoslovec, CG 1926, 93–7, 120–4. Pl.

Premrl, Stanko: Mercina, Ivan (1851–1940). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi360042/#slovenski-biografski-leksikon (18. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine