Primorski slovenski biografski leksikon

Mercina Franc Ksav., duhovnik, nabožni skladatelj, r. 3. nov. 1809 na Gočah, u. 24. jun. 1897 v Gor. in pokopan v rojstnem kraju. Njegov oče Janez, krojač in organist, se je priselil na Goče s Planine. V obeh krajih je opravljal službo organista. Kot kaže, so bili vsi Mercinovi glasbeno nadarjeni, saj sta se ukvarjala z glasbo tudi F-ova brata Jurij (1817–1863) duhovnik, in Janez (1815–1876), učitelj in organist v rojstnem kraju. Tudi Janezova sinova Franjo in Ivan sta glasbeno delovala, najbolj znan je prav zadnji (gl. čl.). M. je obiskoval niž. š. v Vipavi, sred. in teol. v semenišču oz. bogoslovju v Gor. ter bil 20. avg. 1833 posvečen v duhovnika. Po kratkem službovanju v Štjaku (1833–34) je odšel za kpl. k sv. Ignaciju v Gor. Bil je tudi katehet na drž. normalki ter učitelj petja v semenišču. Od 1854–78 žpk in dekan v Šempetru pri Gor. (do 1868 se podpisuje v žup. mat. Merzina). Okt. 1878 promoviran v kanonika in dek. gor. kapitlja. M. je že kot srednješolec dobro obvladal igranje orgel in drugih glasbil. Kot kanonik pa se je resneje začel ukvarjati tudi s komponiranjem. Uglasbil je dve lat. maši, več Ofertorijev, Tantum ergo, litanije idr. Skladbe, »ki se odlikujejo po svoji preprostosti, milobi in melodioznosti« (Pm 6. jul. 1897), je pisal za svoj zbor in so se širile le s prepisovanjem. Ker so se porazgubile, nam je M. kot skladatelj skoro nepoznan. Ljudem je ostal še dolgo v spominu kot posebno usmiljen človek (veliko je daroval za domači kraj) in goreč duhovnik.

Prim.: Folium Gor. 1878; NadškAGor; žpk arh. Goče in Šempeter; Marušič, Moja doba in podoba, Gor. 1898, 13; Pm 6. jul. 1897.

Sorč

Sorč, Ciril: Mercina, Franc Ksaver (1809–1897). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923710/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine