Slovenski biografski leksikon

Mandić Matko, politik, r. 22. sept. 1849 v Mihotićih občine Kastav, u. 13. maja 1915 v Trstu. Študiral je gimn. v Senju in na Reki (mat. 1869), bogoslovje v Gorici (ord. 1874) in naravoslovje na univerzi v Pragi. Jeseni 1882 je nastopil profesorsko službo na gimn. v Zagrebu in se preselil jan. 1883 na vabilo istrskih nar. voditeljev v Trst, kjer je prevzel uredništvo Naše Sloge. Naši Slogi je dopisoval že od l. 1871 in objavil kot urednik številne članke, poročila, razgovore (Jurina i Franina) i. dr. Sodeloval je pri Hrv. domu (1877) in Ćirilo-Metodskom koledaru (1907). — V Trstu se je živahno udeleževal tudi slov. polit. gibanja, bil je od 1884 podpredsednik in od 1887 do smrti predsednik Delavskega podpornega društva, začasno po Dolenčevi in Žvabovi smrti urednik E, od apr. 1891 do jan. 1905 predsednik polit. društva Edinosti in je ustanovil 1907 narodno delavsko organizacijo. — M.-evo izvolitev v istrski dež. zbor je ital. večina 1889 anulirala, šele izvolitev v avg. 1890 je bila potrjena. Interpeliral je ponovno za hrv. in slov. šolstvo, 1889 za ustanovitev hrv. gimn. v Istri, za pravice hrv. in slov. v uradih, za gospodarske potrebe svojega volivnega okraja in je podal nujni predlog o vinski klavzuli v avstr.-ital. trg. pogodbi (1903). — V drž. zboru je zastopal četrti istrski volivni okraj (Podgrad) od 1907, stavil tudi tu številne interpelacije za slov. in hrv. narodnostne potrebe, radi germanizacije po Primorskem, rabe slovenščine in hrvaščine v uradih in za gospodarske potrebe Istre. Stavil je predlog za železniško zvezo od Divače do Štanijela (1908), zahteval hrv. izdajo drž. zakonika za Primorje (1907), hrv. napise na železniških postajah (1909) in je interpeliral radi zaposlitve inozemskih delavcev in uradnikov ter oddaje javnih del inozemskim podjetnikom (1910); 1909 je bil izvoljen v obrtni odsek. Bil je v parlamentu član Zveze južnih Slovanov (1907), se združil 1911 z ostalimi tržaško-istrskimi poslanci v narodni klub, ki je v skupnih zadevah sodeloval s hrv.-slov. klubom. — Prim.: Atti della dieta provinciale dell' Istria; Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses; Freund, Das österr. Abgeordnetenhaus 1907 bis 1918, 297 s sliko; SN 1915, št. 108, 111; E 1876–1926 (jubilejna št.), 34 s sliko; Spinčić, Crtice iz hrv. književne kulture Istre, 106 s sliko v prilogi; Erjavec, Zgodovina kat. gibanja 297, 299, 301; Hribar I. — Slika: IS 1927, 85. Pir.

Pirjevec, Avgust: Mandić, Matko (1849–1915). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi346552/#slovenski-biografski-leksikon (5. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine