Bleiweis vitez Trsteniški, Demeter (1871–1928)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 2, št. 7, 14. 2. 1926

Novi Slovenski biografski leksikon

BLEIWEIS, Demeter (Demeter Rihard Johann Bleiweis (krstno ime), Démeter Bleiweis-Trsteniški, Demeter vitez Bleiweis-Trsteniški, Démeter von Bleiweis; vitez Trsteniški), zdravnik, publicist (r. 3. 4. 1871, Ljubljana; u. 10. 1. 1928, Ljubljana). Oče Karel Bleiweis, zdravnik, politik, kulturnik, začetnik slovenske znanstvene psihiatrije, mati Marija Bleiweis, r. Kos. Ded Janez Bleiweis, publicist, veterinar, zdravnik, politik, brata Janko Bleiweis, uradnik, gledališki organizator in Milan Bleiweis, polkovnik, Maistrov borec, sin Fedor Bleiweis, športnik (namiznoteniški igralec), športni organizator, nečaka Janko Bleiweis, gradbenik, in Saša Bleiweis, gozdar, tast Ferdinand Souvan, trgovec, lastnik gradu in posesti v Volčjem Potoku, svak Franc Ferdinand, diplomat, in Leon Souvan, trgovec, podjetnik.

Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Medicino je študiral v Gradcu in študij zaključil 1897. Zatem je bil eno leto prostovoljec na tamkajšnji medicinski kliniki. Od aprila 1898 je bil pol leta namestnik vojaškega zdravnika v ljubljanski garnizijski bolnišnici, konec leta se je vrnil na kliniko v Gradcu, kjer je v treh letih opravil specializacijo iz interne medicine. Na laringološki kliniki na Dunaju pa je 1901 opravil specializacijo iz laringologije. 1902–13 je deloval kot mestni zdravnik v Ljubljani, vmes je bil 1906 na plovbi od Trsta do New Yorka ladijski zdravnik, 1913 je postal sanitetni inšpektor in referent pri deželni vladi (kasneje Narodni vladi), kar je ostal do 1921, ko se je na lastno željo upokojil. Kljub temu je še istega leta prevzel mesto šefa zdravnika Okrožnega urada za zavarovanje delavcev (OUZD) v Ljubljani in to ostal do smrti. Ves čas je vzporedno opravljal zasebno zdravniško prakso kot eden prvih specialistov za pljučna obolenja ter za bolezni grla, nosu in ušes.

Bleiweis je 1892 postal prvi predsednik Akademskega ferijalnega društva Sava v Ljubljani. Bil je med ustanovitelji prvega deželnega društva za pomoč pljučnim bolnikom na Kranjskem (od ustanovitve 1904 je bil več let tajnik), 1907 je skupaj z Avgustom Levičnikom ustanovil prvi protituberkulozni dispanzer, imenovan Postaja za pomoč pljučnim bolnikom. Bil je član Društva zdravnikov na Kranjskem, 1903–10 je bil njegov tajnik, 1910–14 pa predsednik.

Kot šef zdravnik OUZD je bil zaslužen za izgradnjo Kassalove palače na Miklošičevi cesti v Ljubljani (1925), ki je še danes sedež Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pomembno delo je opravil pri reorganizaciji in modernizaciji zdravstvene službe ter odprtju ambulante in hidroterapije na sedežu OUZD.

Med njegovim vodenjem zdravniškega društva je bilo delo društva razdeljeno po področjih na znanstveno, stanovsko, gospodarsko in na delo odseka za slovensko medicinsko terminologijo. 1912 je bila ob praznovanju društvene petdesetletnice majska številka Liječničkega vijesnika posvečena izključno slovenskim prispevkom, med uredniki je bil tudi Bleiweis, publikacija pa je bila med prvimi večjimi zborniki razprav slovenskih zdravnikov. Slovenska protialkoholna zveza je z društvom priredila protialkoholni kongres.

Bleiweis se je vseskozi ukvarjal s problemi higiene, z ubožnicami, s šolami in se kot strokovnjak udeleževal številnih gradbenih komisijskih ogledov. Bil je med prvimi, ki so se sistematično ukvarjali z bojem proti tuberkulozi, o tem je veliko javno predaval ter za časopisa Slovenski narod (pri njem je več let sodeloval kot urednik zdravstvene rubrike) in Slovenec pisal poljudne članke o nalezljivih boleznih, higieni, socialni medicini ipd. Prispevke je objavljal tudi v uglednih tujih strokovnih časopisih Zentralblatt für innere Medizin (Leipzig), Archiv für Laryngologie und Rhinologie (Berlin), Österreichische Ärztezeitung (Dunaj) idr.

Bil je častni član srbskega lekarnarskega društva, zbora zdravnikov kraljevine Hrvatske in Slavonije ter član dunajske laringološke družbe. 1911 je bil za svoja prizadevanja pri zbliževanju jugoslovanskih zdravnikov imenovan za častnega člana srbskega zdravniškega društva. Od 2002 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije podeljuje priznanje trstika, katerega ime je izpeljano iz Bleiweisovega plemiškega naziva Trsteniški, podeljujejo pa ga nagrajencem tekmovanja mladih ob svetovnem dnevu astme in alergij.

Dela

Zdravstvene razmere v Ljubljani, Slovenija, 19. 12. 1907.
Zum Kampfe gegen die Tuberkulose, Laibach, 1905.
Kako obvarujemo našo deco jetike?, Ljubljana, 1908.
O zdravstvenih nalogah socialnega zavarovanja, Ljubljana, 1921.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
SBL.
ES.
Dr. Demeter Bleiweis – Trsteniški, Slovenski narod, 11. 1. 1928.
Dr. Demeter Bleiweis Trsteniški, Slovenec, 11. 1. 1928.
Valentin Meršol: Sedemdeset let Slovenskega zdravniškega društva v Ljubljani, Zdravniški vestnik, 4, 1932, 134.
Ivan Logar: Društvo zdravnikov na Kranjskem, Zdravniški vestnik, 27, 1958, 47–49.
Ivan Logar: Profili predsednikov Slovenskega zdravniškega društva, Zdravniški vestnik, 32, 1963, 142–143.
Beba Jenčič: Družina Pleiweiss – Bleiweis, Kranjski zbornik, Kranj, 2000, 69–77.
Janez Fischinger: Začetki otorinolaringologije na Kranjskem, Medicinski razgledi, 39, 2000, supplement 3, 297–301.
Zvonka Zupanič Slavec: Iz rok v roke, iz roda v rod : Slovensko zdravniško društvo in njegovi predsedniki : ob 140-letnici ustanovitve, Ljubljana, 2001.
Barbara Latkovič: Zdravnik obvarovan pred pozabo : dr. Demeter Bleiweis vitez Trsteniški, Zdrav dih za navdih, 12, april 2002, št. 1, 20–21.
Sto let tradicije in naših deset let : zbornik Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Ljubljana, 2002.
Zupanič Slavec, Z., Šterbenc Svetina, B.: Bleiweis vitez Trsteniški, Demeter (1871–1928). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi127486/#novi-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Slovenski biografski leksikon

Bleiweis-Trsteniški Demeter, dr. med., r. 3. apr. 1871 v Lj. Študiral med. fak. v Gradcu in se specijaliziral za interno medicino pri prof. Krausu v Gradcu ter za laringologijo pri prof. Chiariju na Dunaju. 1901 do 1913 mestni zdravnik v Lj., 1913–20 sanit. inspektor in referent pri dež. vladi pravtam, odtlej zdravnik-šef OUZD v Lj. Častni član Srpskega lekarskega društva, Zbora liječnika kr. Hrvatske i Slavonije, pravi član dunajske laringološke družbe. V svojih publikacijah se je pečal z internomedic. vprašanji, zlasti z laringološkimi in s tuberkulozo (Centralblatt f. innere Med. 1900; Arch. f. Laryngologie, Berlin, 1908; Österr. Aerztezeitung, VII, št. 11; I. kongres srp. lekara i prirod., Beograd 1905; I. jugosl. sastanak za operat. med., Beograd 1912; Liječn. vijesnik, 1912; Das österr. Sanitätswesen 1914), a tudi popularno z nalezljivimi bolezimi (Nalezljive otroške bolezni v sliki in besedi,. Lj., 1. izd. 1911, 2. izd. 1914) ter socijalno zdravstvenimi (O zdravstvenih nalogah socialn. zavarovanja, Lj. 1921; Navodilo o ekonom. ordiniranju zdravil, Lj. 1921) in podobnimi vprašanji (Delavec 1922, št. 27; Sport 1922, št. 1–6). Pr.

Pintar, Ivan: Bleiweis vitez Trsteniški, Demeter (1871–1928). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi127486/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine