Cvetko, Vladimir (1910–1988)
Vir: © Slovenski šolski muzej, fototeka

Novi Slovenski biografski leksikon

CVETKO, Vladimir, učitelj, urednik, strokovni pisec (r. 4. 1. 1910, Vučja vas; u. 10. 7. 1988, Ljubljana). Oče Frančišek Cvetko, učitelj, mati Alojzija Cvetko, r. Freuensfeld, učiteljica. Stric Josip Frauenfeld Radinski, pesnik, brata Dragotin Cvetko, muzikolog, in Ciril Cvetko, dirigent, publicist, skladatelj, pedagog. Nečakinja Varja Cvetko Orešnik, jezikoslovka, univerzitetna profesorica, nečak Igor Cvetko, etnomuzikolog, lutkar, ilustrator.

Osnovno šolo je obiskoval v Vučji vasi (1917–21), prvi razred državne realke v Mariboru (1921/22), drugi in tretji razred meščanske šole v Ljutomeru (1922–24), državno moško učiteljišče v Mariboru (1924–29). Maturiral je 1929, strokovni izpit je opravil 1932.

Služboval je od 1929 v Vuzenici in postal 1937 šolski upravitelj. V začetku druge svetovne vojne 1941 so ga Nemci z družino izselili v Bosno, kjer je 1943 odšel v partizane in tam ostal do osvoboditve. 1945 je postal okrajni šolski nadzornik za okraj Maribor mesto. 1946–49 je vodil učiteljske tečaje. 1949 je prišel v Ljubljano, kjer je bil vodja šolske inšpekcije pri Mestnem ljudskem odboru. 1957 je postal direktor Zavoda za proučevanje šolstva (sedaj Zavod za šolstvo) in ga vodil osem let (do 1966).

Napisal je številne članke, ki jih je objavljal predvsem v Popotniku, Sodobni pedagogiki, Prosvetnem delavcu, Naših razgledih in tudi drugod. Obravnaval je vzgojna vprašanja, odnose med domom in šolo, življenje otrok in mladostnikov, izobraževanje učiteljstva, šolsko reformo, nove učne načrte za osnovne šole, ocenjevanje in učne uspehe ter šolstvo v Jugoslaviji in tujini.

Bil je član Zveze pedagoških društev Slovenije, od 1958 član uredniškega odbora Sodobne pedagogike, 1961–85 pa njen odgovorni urednik. Sodeloval je pri ustanavljanju Zveze prijateljev mladine in bil 1951–55 urednik revije Mladi svet, ki se je kasneje preimenovala v Otrok in družina.

Za svoje delo je prejel več visokih državnih odlikovanj, 1958 ga je Republiški sekretariat za šolstvo SRS za izredne zasluge na področju pedagoške teorije in prakse imenoval za pedagoškega in upravnega svetnika. Žagarjevo nagrado je prejel 1967.

Dela

Stenski časopis v osnovni šoli, Popotnik, 1949, 191–195.
Pravilna vzgoja v družini važen element pri vzgoji otrok : o otrocih, ki jih težko vzgajamo, Ljubljana, 1953 (soavtor Marijan Pavčič).
Ljubljana v luči socialne slike šolskih okolišev, Ljubljana, 1955.
Rdjavo i dobro u savremenom vaspitanju dece, Beograd, 1956, 1959.
Posvetovanje o roditeljskih sestankih v Ljubljani, Sodobna pedagogika, 1958, 113–115.
Kdo vzgaja mojega otroka, Ljubljana, 1959.
Eno leto izvajanja zakona o osnovni šoli, Ljubljana, 1961.
Naša prizadevanja za uveljavitev šolske reforme, Uresničevanje šolske reforme, 1962, 5–22.
Šola in družina, Izbrana poglavja iz pedagogike, 1964, 125–136.
Učitelj socialistične šole, Izbrana poglavja iz pedagogike, 1964, 137–145.

Uredniško delo

Strokovne šole pri nas in drugod, Ljubljana, 1959 (sourednik Karel Kos).
Telesna vzgoja v osnovni šoli : priročnik, Ljubljana, 1960 (sourednik Edi Serpan).
Predmetnik in učni načrt za osnovne šole, Ljubljana, 1962 (sourednik Andrej Šavli).
Gimnazija : gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta, Ljubljana, 1962 (s souredniki).
Osnovna šola na Slovenskem v šolskem letu 1969–70, Ljubljana, 1971 (souredniki Lojzka Gostenčnik, France Ostanek, Franc Pediček).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Arhiv Republike Slovenije, AS 231, Ministrstvo za prosveto, personalne zadeve učiteljstva, škatla 5.
Mala splošna enciklopedija, Ljubljana, 1973–1976.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Miroslav Lužnik: Vladimirju Cvetku v slovo, Sodobna pedagogika, 1988, 396–398.
Slavica Pavlič: Vladimir Cvetko, Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem, Ljubljana, 2000, 224–225.
Hojan, Tatjana: Cvetko, Vladimir (1910–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1021680/#novi-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine