Slovenski biografski leksikon

Šeber (Schäber), tiskarska družina v Postojni. Njen prvi predstavnik Maks, evropski potnik, r. 10. okt. 1822 v Idriji davkarju Francu in Mariji r. Tratnik, u. 26. dec. 1885 v Postojni, je kupil 1856 od idrij. rojaka Jož. Blaznika (SBL I, 41–2) njeg. podružnično tiskarno v Postojni. Nasledil ga je starejši sin Rihard, v Postojni r. 2. jan. 1857 in u. 25. febr. 1904. Po njeg. smrti je KTD kupilo tiskarno od vdove; le-ta se je por. s Karlom Čečem (ib., 91), ki je vodil postojn. podružnico tega društva do njene ukinitve 1906, nato se preselil v Lj. — Rihardov ml. brat Maks, speleolog, tiskar in založnik, r. 30. dec. 1862 v Postojni, u. 26. jul. 1944 v Ribnici na Pohorju, pok. v Mrbu, je bil od 1889 aktiven član v Postojni ustanovljene jamar. organizacije Antron; udeležil se je najbolj pomembnih in napornih ekskurzij vzdolž podzemelj. toka Pivke v Postojnski, Otoški, Magdaleni in Črni jami; sodeloval pri raziskavi obeh Karlovic na Cerkniškem polju. V Postojni je imel knjigoveznico in fotograf. atelje, odlični posnetki raziskanih jam (tudi drugih na Notranj.) so bili objavljeni doma in na tujem, posredoval jih je vodilnemu franc. speleologu E. A. Martelu (obj. v monumentalnem delu Les abîmes 1894). Š. je bil izdajatelj in nekaj časa odgov. urednik lista Notranjec (1904–9). L. 1904 kupljeno novo tiskarno v Postojni je vodil do svoje preselitve 1935 k sinu-zdravniku v Ribnico na Pohorju. Nato jo je prevzel sin Maks ml., v Postojni r. 1. jun. 1897 in u. 17. jan. 1955, do njene likvidacije 28. apr. 1948. Tiskarna Š. je mimo manjših naročil iz razl. krajev Kranjske prevzemala tudi večja od naročnikov npr.: J. Giontini (SBL I, 213), L. Schwentner (ib. III, 253–4). Mdr. so važna: vrsta slov. in nem. vodnikov po Postojnski jami; Postojinsko okrajno glavarstvo; V. Ribnikar, Logaško okr. glavarstvo (oboje 1889); Štefan Primožič, Ročni zapisnik za slov. učiteljstvo 1894–904; I. Cankar, Knjiga za lahkomiselne ljudi. 1910; A. Čehov-Iv. Prijatelj, Momenti. 1901; Jos. Kostanjevec, Iz knjige življenja. 1900, 1904; Zofka Kveder, Iz naših krajev. 1903; Iv. Šorli, Človek in pol. 1903. — Prim.: matične knj. v Postojni, Idriji; gradivo Notranj. muzeja, Postojna; osebni podatki vdove Maksa Š-ja ml.; Šlebinger, Bibliogr. v ZMS 1902–5; F. Anelli, Max Schaeber, Le Grotte d’Italia V, 1941–4, 171; R. Savnik, Stopetdeset let turistične Postojnske jame. 1968, 25. Svk.

Savnik, Roman: Šeber. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi643324/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine