Poklici in dejavnosti Komponist

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Čok, Mihael
med 1750 in 1780, Plavje, Slovenija
pred 1825, neznano