Poklici in dejavnosti Orglar

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Čok, Mihael
med 1750 in 1780, Plavje, Slovenija
pred 1825, neznano
Lipušček, Ivan
23. december 1855, Pečine, Slovenija
21. november 1934, Pečine, Slovenija