Poklici in dejavnosti Klaretinec

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Legiša, Anton
22. januar 1921, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Tomažič, Ivan
17. junij 1919, Pregarje, Slovenija
22. februar 2014, Ilirska Bistrica, Slovenija