Slovenski biografski leksikon

Tomažič Ivan, organizator in mecen, r. 17. jun. 1919 na Pregarjah zidarju Jožefu in Frančiški r. Jenko, živi na Dunaju. Osn. šolo je obiskoval 1926–31 v r. kraju, gimn. in licej 1931–9 v Frascatiju pri Rimu; 1935 je stopil v red klaretincev, študiral bogosl. 1939–44 v Zafri (Španija), 1943 ord. V l. 1945–6 je bil učitelj v Almendralejoju (Španija), 1946 do 1953 kaplan v Rimu (okraj Parioli), od 1954 dalje je bolniški kaplan ter vodja študent. doma Korotan na Dunaju. - Kot kaplan na Dunaju je T. začel zbirati okoli sebe slov. visokošolce in jim nuditi pomoč, ki je dozorela v organiziranje gradnje študent. visokošolskega doma. S T-u lastno iniciativo, s svojimi prihranki, ob pomoči clc MD, po tujini razkropljenih Slovencev ter ob pomoči matične domovine (lj. univ. dala notr. opremo) je med 1964–6 po T-evi zaslugi zrasel v 8. okraju na Dunaju moderen, udoben študentski dom Korotan z 90 ležišči, 10 let pozneje dve ulici dalje dom Koper za visokošolke s 50 ležišči, ki ju T. upravlja; od 1966 izdaja in ureja letna poročila doma Glas Korotana. - Prim.: osebni podatki; Glas Korotana 1966—; AD 1969, št. 16; NRazgl 1968, 285, 386–7, 419; Katedra 1968, št. 9–10; Slov. vestnik 1968, št. 25; Tribuna 1968, št. 20, 21; F. Lipusch, Mladje 1972, št. 12, 67–80; NRazgl 1978, 250. *

Uredništvo: Tomažič, Ivan (1919–2014). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi704984/#slovenski-biografski-leksikon (23. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine