Poklici in dejavnosti Hotelir

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Harwath, Simon
25. oktober 1866, Srpenica, Slovenija
20. marec 1942, London, Združeno kraljestvo
Kenda, Ivan
24. junij 1877, Bovec, Slovenija
19. oktober 1937, Pokljuka, Slovenija
Tratnik, Leopold
7. november 1853, Vrhpolje pri Kamniku, Slovenija
29. april 1930, Ljubljana, Slovenija