Kenda, Ivan (1877–1937)
Vir: Kmetski list, 19, št. 43, 27. 10. 1937

Slovenski biografski leksikon

Kenda Ivan, gostilničar in posestnik, r. 24. jun. 1877 v Bovcu, živi na Bledu. Obiskoval je trgovsko šolo v Beljaku, bil trgovski sotrudnik v Lj. (od 1896), otvoril tam 1901 restavracijo, bil 1903–8 načelnik gostilničarske zadruge in Zveze gostilničarskih zadrug (1908), se udeležil I. gostilničarskega tečaja v Lj. (1909), sam vodil II., III. in IV. tečaj v Lj., na Bledu in v Kamniku in 1910 v Sofiji, kjer je prevzel veliko hotelsko podjetje (1911–17). Po vrnitvi v domovino 1918 je kupil graščino in njej pripadajoča posestva na Bledu, bil ondi od nov. 1925 do dec. 1927 župan in z ureditvijo hotelov, kopališča, javnih potov znatno pripomogel ugodnemu razvoju letovišča. — Prim: Marolt, Čitanka za strokovne obrtne nadaljevalne šole, 342 (s sliko). Pir.

Pirjevec, Avgust: Kenda, Ivan (1877–1937). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi270695/#slovenski-biografski-leksikon (9. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Primorski slovenski biografski leksikon

Kenda Ivan, veleposestnik in gospodarstvenik, r. 24. jun. 1877 v Bovcu, u. 1936 (op. ur.: 19. 10. 1937) na Bledu (op. ur.: Pokljuki). Obiskoval je trg. š. v Beljaku. 1901 je odprl restavracijo v Lj. V letih 1903–08 je vodil gostilničarsko zadrugo in Zvezo gostilničarskih zadrug. Vodil je tudi gostilničarske tečaje v Lj., na Bledu in v Kamniku, 1910 pa v Sofiji. Tu je prevzel veliko hotelsko podjetje (1911–17). Po vrnitvi v domovino je na Bledu kupil graščino in posestva, ki so ji pripadala. Od 1925 do 1927 je bil blejski župan. Urejal je hotele, kopališča in ceste. K. je s svojo delavnostjo in sposobnostjo znatno prispeval k turističnemu razvoju Bleda in okolice.

Prim.: SBL I, 442.

Ured.

Uredništvo skupaj s sodelavci: Kenda, Ivan (1877–1937). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi270695/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine