Slovenski biografski leksikon

Tratnik Leopold, pasar in hotelir, r. 7. nov. 1853 v Vrhpolju pri Kamniku (brat Karla), u. 29. apr. 1930 v Lj. Kot mladega fanta ga je dal oče v uk podobarju Ign. Oblaku (SBL II, 212) v Celje, tu ostal le kratek čas, 1869 prišel za vajenca k pasarju M. Schreinerju (ib. III, 244–5) v Lj., ki je že imel veliko obrt (3 pomočn., 2 vajenca); 1873 je uk dokončal, nato delal kot pomočnik do 1876 v Gradcu, na Dunaju, v Salzburgu, Münchnu, Augsburgu idr., po vrnitvi zopet pri Schreinerju do njeg. smrti 1883; tedaj je prijavil opravljanje pasarske in srebrarske obrti ter prevzel delavnico pok. mojstra. Pri T-u sta se izučila tudi brata Filip (r. 1873) in Karel (gl. čl.), slednjemu je 1893 izročil vodstvo podružnice v Mrbu, a se je ta kmalu osamosvojil. – T-ovo pasarsko delo je bilo sprva dokaj obsežno, sam je proti koncu življenja izjavil, da so njeg. izdelki v vseh cerkvah; tudi za mestni magistrat je opravljal pas. dela, vendar je proti koncu stol. začela obrt pešati. L. 1898 se mu je z obratovanjem elektrarne odprlo novo področje: prenarejal je za el. tok petrolej. svetilke in svečne lestence, zlasti za cerkve, pa tudi za mest. stavbe, šolska in javna poslopja ter zasebnike. Elektr. svetilke je tudi izdeloval, s tem včasih posegel v elektrotehn. stroko (ta je bila pridržana elektrarni), zato ga je magistrat večkrat denarno kaznoval. Sklicujoč se na majhne dohodke je 1907 želel koncesijo za gostilniško obrt (zadruga gostilničarjev je ugovarjala), ki jo je nato začela opravljati žena Alojzija kot zakupnica gostilne, ki je bila v T-ovi hiši (kupljeni od Schreinerjeve vdove); 1909 jo je preuredil v hotel (Sv. Petra cesta 27 – danes Trubarjeva), pozneje pridobil na svoje ime tudi gostiln. dovoljenje. L. 1915 je pasarsko obrt odjavil, 1925 pa ponovno prijavil; vdova Alojzija jo je nadaljevala tudi po njeg. smrti do 1935. – Prim.: mat. knjige župnije Nevlje in Sv. Peter v Lj. (ŠkALj); obrtni registri Cod. XX/8, 64, 65; ljudska štetja 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921: sv. Petra c. 27 oz. 25; Reg. I. fasc. 988 fol. 489, fasc. 1122 fol. 601, fasc. 1490 fol. 295 sl., fasc. 1491 fol. 738 sl., fasc. 1486 fol. 622 sl., fasc. 1488 fol. 734 sl. (vse MALj); J 1930, št. 99 (s sliko); S 1930, št. 98 (s sliko); SN 1930, št. 98; KMD 1931, 133 (s sliko). Vlč.

Valenčič, Vlado: Tratnik, Leopold (1853–1930). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi717484/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine