Primorski slovenski biografski leksikon

SILIČ Ivan, glasbenik in glasbeni kritik, r. 27. apr. 1909 v Biljah pri Gor., živi v Kopru. Oče Roman, organist in zborovodja, mati Ivana Lestan, vzgojiteljica in gospodinja. Osn. š. je obiskoval v času begunstva med prvo svet. vojno v Nazarjah pri Mozirju in v Marijanišču v Lj., klas. gimn. v Šentvidu nad Lj. in v Lj. Po maturi se je vpisal na Filoz. fak. (smer umetnostna zgod.) lj. U. Glasbo je študiral pri prof. Vojtehu Hybášku (klavir in orgle) ter pri dirigentu Fr. Maroltu (pevska tehnika in zborovodstvo), v muzikologiji je avtodidakt. Od maja 1940 do odpovedi 30. avg. 1941 glasb. recenzent pri dnevniku Slovenec v Lj. Takoj nato v času it. okupacije aretiran in interniran v Ariano Arpino do 1. jan. 1944, ko se je v Bariju prijavil v NOV in POJ. Dodeljen je bil delu na kult. področju najprej kot glasb. referent v zbirnih taboriščih NOV in POJ, kasneje v JA v Gravini, Grumu, Altamuri in na Vojni misiji v Bariju. Organiziral je moš. in meš. zbor 3. prekomorske brigade in invalidski meš. zbor v Invalidskem domu v Altamuri. Sodeloval je pri formiranju in oblikovanju pev. zbora »Srečko Kosovel« v Gravini. Po vojni je bil glasb. referent pri Goriškem okrožju v Gor. od jun. 1945 do nov. 1946. V tem času je organiziral pev. zbore v tem okrožju in vodil razne pev. prireditve, ustanovil moš. pev. zbor, obnovil in vodil meš. zbor Pevskega in glasbenega društva, organiziral glasb. šolo, ki jo je kot ravn. prevzel Srečko Kumar. Od nov. 1946 do febr. 1947 glasb. referent pri Poverjeništvu PNOO za Slov. Prim. in Trst v Ajdovščini. Od febr. do maja 1947 je organiziral v Postojni glasb. š. in bil imenovan za njenega ravn. Odtlej do maja 1951 glasb. referent pri Komiteju za kult. in umetnost pri zvezni vladi v Bgdu in v istem svojstvu pri kasneje organiziranem zveznem ministrstvu za kult. in prosveto. Do febr. 1953 je bil načelnik glasb. odd. Radia Jsla v Bgdu. Od febr. 1953 do sept. 1955 dir. Opere Srbskega narodnega gledališča v Novem Sadu. Od sept. 1955 do upokojitve 1982 ured. uredništva glasb. programov Radia Koper in kasneje na istem radiu vodja glasb. produkcije. Pobudnik in soustanovitelj Združenja pev. zborov Primorske in Društva prijateljev glasbe v Kopru. - Kot glasb. publicist in kritik je pisal članke in kritike pretežno o zborovski glasbi pred vojno pri dnevniku Slovenec v Lj., po osvoboditvi v maju 1945 pri PartDk in nato pri PDk v Trstu, pri PrimN v Kopru, na Radiu Koper in RTV Lj. ter na RAI v Trstu. Poročal je z vseh pomembnejših mednarod. glasb. manifestacij iz Lj., Bgda, Dubrovnika, Arezza in Gor. (mednar. tekmovanje pev. zborov Seghizzi), iz Mrba (Naša pesem) in Celja (Mladinski pevski festival) in z zborovskih revij Primorska poje. Po upokojitvi spremlja koncertno dejavnost na območjih Nove Gor., Kopra, Portoroža, Pirana in na slov. območju F-JK. S prispevki sodeluje pri strok. revijah Grlica in Naši zbori.

Prim.: Članki v PrimN, PrimSreč, na radiu Koper in Lj. ter v PDk (jk - Jože Koren) ob življenjskem jubileju (70-letnici) 1979; osebni podatki 1988.

Koren

Koren, Jože: Silič, Ivan (1909–2008). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945630/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (14. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine