Primorski slovenski biografski leksikon

SEDEJ Janez (Janko), duhovnik, r. 8. maja 1866 v Cerknem, u. 11. maja 1924 kot vikar na Grahovem. Rojen je bil v cerkljanski Anžigovčevi rodbini (oče Lovrenc, mati Marija) in je bil najmlajši brat gor. nadškofa Fr. B. Sedeja (gl. čl.). Po gor. gimn. in bogoslovnih študijih ter posvečenju (7. okt. 1888) je najprej kaplanoval v Tolminu, bil vikar in šolski učitelj v Borjani, 1906 je bil vikar v Kromberku. Naslednje leto je odšel v Levpo in v tem okolju (Avče, Kal, Levpa) ostal do konca prve svet. vojne. 1918 se je preselil v Obloke in kasneje (1923) na Grahovo, kjer je umrl in je pokopan. - Bil je zelo veselega značaja, hudomušen, odprt in priljubljen med ljudmi. S. Rutar je bil mnenja, da »spada med tiste redke duhovnike, ki ne vidijo samo v duhovskem stanu zveličanja« (Dnevnik, 75). V marsičem je bil pravo nasprotje resnega in umirjenega nadškofa. Toda kljub temu sta bila brata duhovnika globoko povezana. Njuna korespondenca (ohranjenih je 9 Jankovih pisem nadškofu, škofAGor.) in druga nadškofova pisma, v katerih omenja brata, razodevajo njuno osebno skromnost, zdrav življenjski realizem, prisrčno pobožnost in sočutje zlasti za med vojno težko preizkušane ljudi ter vdano prenašanje trpljenja. V želji, da bi pomagal ljudem, je S. govoril na polit. shodu v Kobaridu 15. jul. 1894 (Gabršček I, 363), ki sta ga priredila dr. A. Gregorčič in A. Coronini (gl. članka). Tudi na verskem področju je znal združevati vero in narodnost: podpisal je voščilo ob I. slov. kat. shodu v Lj. 1892 (Poročilo..., 149) ter v imenu gor. rojakov na predvečer III. katol. shoda v Lj. (1906) izrazi željo po enotnosti: »Brez razlike stanu veže nas ena misel; imamo eno srce: vse za vero in dom!« (III. slov. katol. shod..., 6).

Prim.: Žup. arh. Cerkno; NadškAGor (nadškof Sedej); Gabršček I; Rutar, Dnevnik; Folium Gor., 1891, 128; 1908, 76; 1918, VIII, 8; 1923, 68; Šemat-Gor.; Rodovnik Sedejeve rodbine, sestavil S. Medvešček, v žup. arh. Cerkno; Poročilo o I. slov. katol. shodu v Lj., Lj. 1893; III. slov. katol. shod v Lj. 26., 27. in 28. avg. 1906. Govori, posveti in sklepi. Uredil dr. Evgen Lampe. Lj. 1907; A. Sedej, Sedejev rod, v »Sedejev simpozij v Rimu«, - Celje 1988.

Sedej

Sedej, Andrej: Sedej, Janez (1866–1924). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi931350/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine