Primorski slovenski biografski leksikon

OBID Vika, por. JERAM, članica organ. TIGR, borka NOBJ, nositeljica part. spomenice 1941, r. 5. sept. 1908 na Bukovem, u. 17. sept. 1981 v Idriji. Oče Emil, kmet, mati Franca Pajntar, sestra Fanica (gl. čl.). Dovršila osn. š. na Bukovem, dvoletno gospodinjsko š. v Tomaju. Delala je na očetovem posestvu na Bukovem, nato v Jesenici, kamor se je oče preselil z družino, in se poročila z Jeramom. Kot narodno zavedna družina so Obidovi sodelovali v revol. narodni organ. TIGR. O. je delovala v TIGR-u s kult. delavcem in voditeljem TIGR-a Z. Jelinčičem, ki se je poročil s sestro Fanico. Po Jelinčičevi preselitvi iz Gor. na Bukovo zaradi polic. pritiska (saj se je brez vabila udeležil Jelinčičeve in Faničine poroke komisar gor. kvesture s policistoma) je O. vedno krila Jelinčiča, delila antifaš. liter. Svobodo, Borbo, Istro, Stražo ob Soči in drugo ter sodelovala s člani TIGR-a na Bukovem Al. Čelikom, Fr. Obidom, Julijem Mlakarjem, v Kojci z bratoma Erženom Valentinom (ubili faš. v zasedi) in Mihom, ki je umrl v konfinaciji na Sardiniji. O. je krila sestanke oboroženih fantov, prenašalcev liter. iz Jsle, z Jelinčičem, jim ponoči med sestanki nosila hrano v gozd in jim nudila varno prenočišče. O. je nosila Jelinčiču pošto in antifaš. tisk, v Cerkno Slavku Bevku in Gabrijelu Peternelu, v Gor. pošto Avg. Sfiligoju, Albinu Valentinčiču, Iv. Lebanu, Sonji in Hilariju Frančeškinu ter Veri Primožič, na povratku pa njihovo Jelinčiču. Med pogostimi Jelinčičevimi pripori v Idriji in Tolminu ga je O. obiskovala v zaporu s poročili, tudi pisanimi, o delu organ. TIGR in za izmenjavo navodil. O. je bila hraniteljica in vzgojiteljica svojih nečakinj – Jelinčičevih hčerkic – po aretaciji in konfinaciji sestre Fanice ter aretaciji in obsodbi Jelinčiča na 20 let ječe, nato tudi po smrti Fanice 1940 in internaciji Jelinčiča 1940, ki je po kapitulaciji It. ostal med partizani in slednjič v Trstu. O. je med prvimi na območju Bukovega že spomladi 1942 sodelovala v OF in z njenim prizadevanjem je bil ustanovljen v Jesenici 1942 NOO, bila je članica okraj. NOO Bukovo v svojstvu tajn. AFŽ. Med NOB je bila zelo aktivna in podjetna ter uspešno varala 30 faš. bližnje faš. postojanke. O. je kot ljudska pesnica s pesmimi spremljala par. borbe in s toplimi besedami bodrila ljudi za boj proti faš. in za našo narodno bitnost. Zelo ganljiva je njena pesem Pokop, s katero izraža žalost domačinov nad 97 ustreljenimi borci NOVJ v Jesenici 30. mar. 1945.

Prim.: T. Rutar, PDk in PrimN – nekrolog okt. 1981; pripovedovanje Vike Obid-Jeram o delovanju narod. organizacije TIGR na področju Bukovega. Enako pripovedovanje njene sestre Julije Obid-Abram. Podatki Fr. Hvala, N. Gorica, Prešernova 16.

Rut

Rutar, Tone: Obid, Vika (1908–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930400/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine