Primorski slovenski biografski leksikon

Levak Ksenija, por. Budal, prof. in strok. pisateljica, r. 12. sept. 1938 pri Sv. Ivanu v Trstu. Oče Ludvik, pek, mati Pavla Čehovin. Slov. osn. š. (1944-49), Nižjo sred. š. (1949–52) in klas. licej Fr. Prešeren (1952–57) je obiskovala v Trstu. Na trž. U je dovršila leposlovno fak. (moderna smer, 1957–65) in doktorirala z disertacijo o ženskih likih v romanih in povestih I. S. Turgenjeva. Poučevala je: Sred. š. I. Cankar (1960–61), Nižja strok. trg. š. (zdaj sv. Cirila in Metoda, 1961–63), Sred. š. na Katinari, kjer so od 1965 oddeljeni razr. Sred. š. sv. Cirila in Metoda (od 1963 do danes). Prof. izpit za ital. z osnovami lat. na sred. šolah je opravila 1971, stalna prof. od 1974. Napisala je: Nizozemska, dežela vedrine in domačnosti (M(Trst) 1967, št. 10); Vtisi in razmišljanja na poti po Romuniji (PDk 7.–18. maja 1968); Da bi se laže znašli v zmešnjavi kitajskega krajevnega imenoslovja (PDk 1. in 2. nov. 1968); Družbeno-geografska slika Beneške Slovenije (IzvTrst 1973 in poseben odtis); Lonjer. Sociogeografski vidiki naselja pri Trstu (Trst 1981, skupaj z možem prof. G. Budalom); Longera. Lineamenti sociogeografici dell'abitato presso Trieste (Trieste 1981, prevedla slov. izdajo). Za Grande Enciclopedia Istituto Geografico De Agostini je opisala Romunijo in Bolgarijo (1969–70). V knjigi Giorgio Valussi, Il confine nordorientale d'Italia (Trst 1972), je sestavila abecedni seznam geografskih imen v ital., slov., shr., nem. in lat., za kar se ji je avtor v uvodu zahvalil. Dolga leta se je ukvarjala z zbiranjem in strokovno obdelavo toponomastičnega gradiva na Tržaškem in Goriškem. Sodelovala je pri Zemljevidu in Seznamu krajevnih in ledinskih imen za Tržaško ozemlje (Lj.-Trst 1978). Ob strok. srečanjih med slov. in ital. geografi je pripravila vrsto prevodov, poročala v PDk o nekaterih zborovanjih slov. geografov in tam objavila tudi nekaj priložnostnih člankov zemlj. vsebine. Na RAITrstA je od maja 1968 do okt. 1970 sodelovala pri Družinskem obzorniku, ki ga je urejal prof. Ivan Theuerschuh.

Prim.: Osebni podatki; IzvTrst 1961– ; J. Koren, Bogastvo naših krajevnih imen, PDk 30. jul. 1978; Isti, Predstavitev zemljevida trž. ozemlja z nad 3000 zabeleženimi ledinskimi imeni, PDk 28. sept. 1978; Sl. Levec, Zemljevid Trž. ozemlja, Gosp 6. okt. 1978; Zemljevid trž. ozemlja, KatG 19. okt. 1978; Darko Radinja, Trž. ozemlje. Zemljevid in seznam krajevnih in ledinskih imen, GV 1979, 181–84; Isti, Dragocen zemljevid ledinskih imen slov. zamejske pokrajine, GObz. 1979, 37–38; V časnikarskem krožku predstavitev izdaj ZTT, PDk 2. apr. 1981; Mil. Natek, Ks. Levak in Goj. Budal, Lonjer, GV 1982, 119–20; M. Bajc, Lonjer – sociogeografski vidiki naselja pri Trstu, M(Trst) 1982, 19.

Jem.

Jevnikar, Martin: Levak, Ksenija (1938–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921740/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine