Primorski slovenski biografski leksikon

Budal Gojmir, profesor in zemljepisni strokovnjak, r. 10. apr. 1922 v Idriji; izhaja iz uradniški družine, oče Andrej, prof. in pisatelj (gl. čl.), mati Edvarda Bloudek, učiteljica. Dovršil je it. osn. š. (1929–34) in klas. gimn. v Vidmu (1934–42), zgod. in zemlj. na filozof. fakulteti v Lj. (1946 51), leposlovno fakulteto (moderna smer) v Trstu (1952–62). Poučeval je: Sred. šola I. Cankar (1951–53), Trg. strok. šola (zdaj sv. Cirila in Metoda. 1953–54), učiteljišče A. M. Slomšek (1954–57), Sred. šola I. Cankar (1957–62), Trg. tehn. zavod ž. Zois (1962 dalje). Prof. izpit za splošni in gosp. zemlj. na tehn. zavodih (Rim 1964), stalni prof. (1966). Znanstveni sodelavec Inštituta za geografijo fakultete za tuje jezike in književnosti v Vidmu (1970–73). V akad. 1. 1970–72 je predaval pri vajah iz zemlj. o Sloveniji. Zadnja leta sodeluje pri zbiranju in strokovni obdelavi toponomastičnega gradiva na Tržaškem, Goriškem in v Beneški Slov. Je član SLORI in tajn. Narodne in študijske knjižnice v Trstu. Napisal je: Gospodarski zemljepis za trg. tehnični zavod (Trst 1965, 2. izd. 1972 – skripta); Ob robu zamejske problematike,Zaliv 1966, št. 1, 7–12; La Slovenia (Videm 1970–71 – skripta); Prometne zveze Trsta z zaledjem, IzvTrst 1971, 3–9; L'alpeggio in Slovenia, v La Geografia nelle scuole, XVII, Neapelj 1972, 3, 101–103; Za Grande Enciclopedia Istituto Geografico de Agostini je opisal Jugoslavijo in Češkoslovaško (1969–70). Za Trinkov zbornik (Gor. 1946) je prev. iz it. več Trinkovih spisov. Na RAITrstA je ocenil nekaj knjig in napisal vence strok. predavanj: Jadransko morje (15 oddaj, 1964), Veliki pomorščaki (1968), Naš Kras (1969), Sueški prekop in Trst (1969), l. 1975 je izdal cikl. predavanje Knjižničarstvo pri Slovencih v Italiji (ponatis v Knj. 1976, 86–95).

Prim.: Vpraš. pola; Marijan Bajc, Izvestje srednjih šol, LitV Trst 1971–72, 6, 188–9; KolGM 1940, 53.

Jem.

Jevnikar, Martin: Budal, Gojmir (1922–1997). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003420/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine