Slovenski biografski leksikon

Žgur Adela, germanistka, r. 22. okt. 1909 v Komnu orožniškemu naredniku Francu in Ljudmili r. Šturm, živi v Ljubljani. Po osn. šoli v Borovljah na Kor., na Proseku in v Trstu je 1920–8 obiskovala klas. gimn. v Kranju, 1928–32 štud. germanistiko na Univ. v Lj., 1932 dipl. iz nem. in 1950 iz angl. kot dodatnega glavnega predmeta; 1935 je opravila prof. izpit iz nem. Učila je 1933–6 na II. realni gimn. in učiteljišču v Lj., 1936–7 na gimn. v Mur. Soboti, 1937–9 na realni gimn. v Mrbu, 1939–47 in 1948/9 na ženski realni gimn. v Lj.; maja 1943 je bila v lj. in tržaškem zaporu. 1945–6 je pomagala kot prev. pri pripravah na mirovno konferenco v Parizu. 1947–8 je bila delegat Jsl rdečega križa v britanski coni v Avstriji za repatriacijo jsl otrok, 1949–50 inšpektorica za tuje jezike pri Min. za prosveto LRS. Nov. 1950 je postala lektorica nem. jezika na Fil. fak., 1960 višja predavateljica, 1975 je napredovala v naziv prof. višje šole, 1977 upok. 1947–51 in 1954–5 je predavala angl. in nem. tudi na Ekon. fak., 1952–8 angl. na tečajih Ljud. univ., bila izpraševalec na strok. izpitih za prof. srednjih šol, na izpitih muzejsko–konzervatorske, arhivske in bibliot. stroke. – Strok. se je izpopolnjevala (večinoma v počitn. času) 1936 na Goethe-Inst. v Münchnu, 1939 kot štipendistka British Councila na univ. v Cambridgeu in 1950 v Liverpoolu, okt. 1951–marec 1952 ustanove Carnegie Endowment for Intern. Peace v ZDA ter 1964 in 1965 Ges. f. Literatur pri univ. na Dunaju, študirala 1955 v Münchnu in Stuttgartu, april–maj 1970 pa v Göttingenu.

Priredila je prve učbenike za pouk angl. na slov. srednjih šolah: Angleška vadnica I (1945, z Elizo Skalický in Sonjo Pestotnik), II (1947, z E. Skalický in Mileno Kos), III (1950, z E. Skalický), ki so jih veliko ponat. Skripta za študente: Deutsche Grammatik, Morphologie (1953), Deutsche Grammatik, Syntax (1956), Izbor novejših nem. liter. tekstov (1963, z Melito Počkar) in Izbor nem. tekstov za berilo in konverzacijo (1963, 1972), Nemška slovnica oz. Deutsche Grammatik (1958, predelano 1962 in 1973, več ponatisov). Obj. je nekaj člankov v NRazgl (1952), Roditeljskem listu (1938/9), SodP (1951–2), Yugoslav rewiev (N. York 1952), Vestniku Društva za mod. tuje jezike SRS (1965, 1970). Veliko je prevajala strok. besedila v nem. in angl., mdr.: M. Zadnikar, Umetnostni spomeniki v Pomurju (1960, angl. in nem.); isti, Hrastovlje (1973, nem.); isti, Die gotische Kirche von Pleterje (1985, tudi angl.); Janez Dular, Halštatska keramika v Sji (1982); Z. Kujundžić, Poetovijske nekropole (1982); S. Brodar, Potočka zijalka … (1983); Ks. Rozman, Die Kirche d. hl. Johannes in Bohinj (1984); B. Teržan, Most na Soči … II (1985); S. Ciglenečki, Höhenbefestigungen aus d. Zeit vom 3.–6. Jh. in Ostalpenraum (1987), štev. povzetke v knj. in razpravah (npr. Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sji 1987).

Prim.: osebni podatki; Moder, SLNP; ULj, ULj II in III/1. – Slika: arhiv SBL. Snk.

Stanonik, Janez: Žgur, Adela (1909–1992). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi899639/#slovenski-biografski-leksikon (2. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine