Slovenski biografski leksikon

Zimic Stanislav, hispanist, r. 4. maja 1930 v Desklah pri Novi Gorici gostilničarju Rafaelu in Olgi r. Pavlin, živi v Austinu (Texas, ZDA). Po klas. gimn. 1941–4 v Gor. in 1945–7 Vidmu ter realni 1948–50 v Šempetru pri Gor. je štud. romanistiko in anglistiko 1950–5 na univ. v Lj., po B diplomi študij nadaljeval 1956–8 na univ. v Miamiju (Coral Gables, Florida) in 1958–60 na Duke Univ. v Durhamu (North Carolina), kjer je bil 1964 prom. z dis. Cervantes, lector de Núñez de Reinoso y Aquiles Tacio. Febr.–jun. 1958 je bil asist. za moderne jezike na univ. v Miamiju in 1958–60 za romanske jezike v Durhamu, 1960–1 učil španščino na Rollins Collegeu (Winter Park, Florida), 1961–2 tudi franc. na Washington & Lee Univ. v Lexingtonu (Virginia). Nato je prišel na univ. v Austin, kjer je bil učitelj, od 1964 asistent in od 1968 izr. prof., od 1977 pa je redni prof. za špansko književnost. - 1977 je postal redni član Acad. Norteamericana de la Lengua Española v New Yorku, i. l. dopisni član Real Acad. Española v Madridu.

Z. proučuje špansko in portugalsko književnost 16. stol. s posebnim poudarkom na dramah Cervantesa in Gila Vicenteja. S tega področja je napisal knjige: El pensamiento humanístico y satírico de Torres Naharro, I–II (Santander 1977–8), Juan de Encina, Teatro y poesía (Madrid 1986), Las eglogas de Garcilaso de la Vega (Santander 1988). Monografsko zasnovane razprave, članke, zapise in recenzije obj. mdr. v revijah: Bull. of hispanic studies (Liverpool), Hispania (Cincinnati), Hispanófila (Chapel Hill, North Carolina), Romance Notes (ib.), Symposium (Syracuse, N.Y.), Boletin de la Bibl. Menéndez Pelayo (Santander 1975: Franc. de Quintana, un novelista olvidado; 1976-8: El pensamiento humanístico y satírico de Torres Naharro I–III; 1979: La caridad jamás imaginada de Cristóbal de Lugo; 1981–3: Estudios sobre el teatro de Gil Vicente: Obras de tema amoroso I–III), Boletín de la Real Acad. Española (Madrid 1977: El teatro relig. de G. Manrique), Anales Cervantinos (Madrid 1977: Cervantes frente a Lope y a la Comedia nueva; 1979/80: La visión politica y moral de Cervantes en Numancia), Segismundo (1978/80: El Viaje de Turquía de Cervantes; 1981: La biogr. satírica en La guarda cuidadosa) itd.

V raziskavi Cervantes en Eslovenia (Bol. de le Real Acad. Española, 1968) je analiziral vse dotedanje prev. Cervantesa v sloven. ter podal bibl njegovih prev. v jezike jsl narodov. V razpravi El tema del Rey Rodrigo en un poema esloveno (Acta neophilologica, Lj. 1974) je povezal motiv Levstikovega Ubežnega kralja s sorodnimi temami v španskih romancah. V tej reviji je obj. še razprave: El Persiles como crítica de la novela bizantina (1970), El libro de caballerías de Cervantes (1975), El gran teatro del mundo y el gran mundo del teatro en Pedro de Urdemalas (1977), El juez de los divorcios de Cervantes (1980). El laberinto y el lucero redentor (1980), Sobre la classificación de las comedias de Cervantes (1981), Estudios sobre el teatro de Gil Vicente … I–IV (1983–5).

Prim.: r. matice (ž. urad Deskle); osebni podatki; The Miami Herald 1961, 26. jan. (s skupinsko sliko); M. Brecelj, Goriška srečanja 1967, št. 9/10 ovitek; Srečanja 1969, št. 18, 62–3 (s sliko); T. Diego Stegman, Cervantes Musterroman Persiles, Hamburg 1971; E. C. Riley, Pensamientos escondidos and figuras morales of Cervantes, Madrid 1971; A. K. Forcione, Cervantes christian romance, Princeton 1972; M. Brecelj, PDk 1977, št. 122 (s sliko). Brj. + Snk.

Brecelj, M., Stanonik, J.: Zimic, Stanislav (1930–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi869392/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine