Slovenski biografski leksikon

Zelen Danilo, tigrovec, r. 9. jul. 1907 v Senožečah trgovcu Ivanu in Mariji r. Delak, padel 13. maja 1941 na Mali gori pri Ribnici, pok. v Hrovači; bratranec režiserja F. Delaka. Osn. šolo je obiskoval v r. kraju, realko (mat. 1925) v Lj. Vpisal se je na elektrotehn. odd. Teh. fak. v Lj., vendar bil le fiktivni študent (vpisan do 1932), pa tudi nikoli zaposlen. Od 1928 se je posvetil le boju za osvob. Primorske in Istre izpod fašist. Italije. Z I. Grahorjem se je 1928 udeležil tečajnega kongresa primor. študentov v Cvetrožu (zaselek Branika), od tedaj stalno ilegalno prihajal z drugimi gverilci na Primorsko, spodbujal, organ. in izvajal oborožene akcije proti fašist. ustanovam in osebam. Od ust. 1929 je bil član ožjega vodstva TIGR-a, predvsem organiziral gverilo na Primorskem, pošiljal gverilce, orožje, razstrelivo, usposabljal mlade za izdelovanje razstrelilnih naprav (česar se je naučil pri R. Rossettiju v Parizu), pošiljal tudi protifaš. literaturo. Kot vodilni član TIGR-a je sodeloval z ital. antifaš. strankami v emigraciji (Concentrazione antifascista in Giustizia e libertà, Pariz), bil v osebnih stikih z voditelji in skrbel za širjenje njihovega tiska v It. Fašist. policija ga je proglasila za enega najbolj nevarnih nasprotnikov in je bila od aprila 1930 za njim razpisana tiralica. Na trž. procesih (1930, 1941) je bil obtožen glavne krivde za organiziranje atentatov, sabotaž in napadov na fašist. ustanove. Na svojem domu v Lj. (Tyrševa, danes Titova c.) je z A. Rejcem ur. in razmnoževal ileg. lista Svoboda (1929–40) in Ljudska fronta (1936), letake za primor. odpor, dajal zatočišče primor. emigrantom, ki jih je preganjala jsl oblast. Dec. 1935 je z A. Rejcem in J. Godničem v imenu Narodnorevoluc. gibanja Slov. in Hrv. v Jul. krajini podpisal akcijski pakt s KPI in se angažiral za snovanje ljudske fronte na Primorskem. 1938 je pripravil atentat na Mussolinija, ki bi ga moral izvesti F. Kavs v Kobaridu. Po sestanku s P. Tomažičem avg. 1939 je posredoval orožje in razstrelivo slov. komun. organizaciji na Tržaškem, 1940 pa je s F. Kravanjo organiziral sabotažne akcije na železnicah v Avstriji in Italiji. V času vojne napetosti med It. in Jslo je organ. obveščevalno mrežo na Primor. in med emigranti ter posredoval podatke o ital. vojski obveščevalnemu centru poveljstva Dravske divizije v Lj., v zač. 2. svet. vojne pa tudi angl. Intelligence Service. Aprila 1941 je v okolici Ribnice s sodelavci pripravil 4 bunkerje z orožjem in razstrelivom, namenjene bodoči gverili proti okupacijskim silam (Anton Majnik je orožje pozneje izročil Ribniški partiz. četi). Po okupaciji Sje se je Z. umaknil v ilegalo na Ravno goro v Češarkovo kočo skupaj z Majnikom in Ferdom Kravanjo. Tam so jih 13. maja obkolili karabinjerji. V oboroženem spopadu – prvem v Sji – je bil Z. smrtno ranjen, Kravanja in Majnik pa ujeta (pozneje padla v NOB). Z. je prvi Slov., ki je padel v boju z okupatorjem na Slov.

Prim.: r. matice (ž. u. Senožeče); dokumenti v ital. notr. min. – ACS; podatki Sama Pahorja (Trst); L. Koler, Idrijski razgledi 1965/6, 109, 136–8, 141; A. Rejec, PDk 1971, št. 114 (s sliko); S. Šorli, TV–15 1971, št. 21 (s sliko); V. Vremec; Jadranski kol 1973, 172–6 (s sliko); T. Rutar, Tolminski zbornik 1975, 334 pass.; T. Ferenc, Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spomladi 1940, 1977 (1978); A. Bebler, Čez drn in strn, 1981, 32; T. Rutar, Bistriški zapisi 2, 1984, 74, 75, 100; A. Sfiligoj, Boj Slov. proti fašizmu, Gor. 1984, 162–71; B. Škoberne, Prim. novice 1989, št. 72–1990, št. 34. Kn. – W.

Kacin-Wohinz, Milica: Zelen, Danilo (1907–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi862252/#slovenski-biografski-leksikon (25. september 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine