Slovenski biografski leksikon

Viternik Ludvik, skladatelj, r. 7. avg. 1888 na Stražišču pri Prevaljah posestniku in mlinarju Florijanu in Antoniji r. Kresnik, u. 11. okt. 1973 na Ravnah na Koroškem. Po osn. šoli v Guštanju (danes Ravne na Kor.) je v Celovcu 1901–9 obisk. gimn., 1909–12 bogoslovje in bil ord. jul. 1912. Kot kaplan in včasih župnij. upravitelj je do 1918 služboval na Koroškem (Hodiše, Vetrinj, Št. Jakob v Rožu, Apače pod Obirjem). Od 1. avg. 1918 do upokojitve 1947 je bil župnik v Javorju nad Črno (jun.–sept. 1941 interniran v Mengšu). Po upokojitvi se je naselil na kmetiji pod Uršljo goro, od 1968 živel na Ravnah. Veselja do glasbe se je navzel v domači hiši, klavir se je učil v gimn., harmonijo in kontrapunkt pa kot bogoslovec pri clc stolnem dirigentu F. Istlu. Napisal je več cerkvenih skladb, od katerih je Slovenska maša (v petih delih) izšla v CG 1924, medtem ko so druge ostale v rkp., npr.: Ave Maria (za čelo in klavir oz. glas in klavir), Ave Maria (za sopran, alt in klavir), K Mariji, K Jezusovemu srcu, Zveličar gre iz groba, Velikonočna. Številnejša so svetna dela: v Slovenski pesmarici je bila 1964 obj. Slovenska domovina (na lastno besedilo), mnoga pa so ostala v rkp, npr.: ciklus 7 pesmi za mešani zbor Vojni izseljenec; pesmi Na Jadranu, Uspavanka (za glas in klavir), Uspavanka (za mešani zbor), Za rojstni dan, Radost na paši, Slovo pastirjev v jeseni; valčki za klavir oz. salonski orkester Iz preteklih dni, Na vasi, Na svežem zraku, Glasovi iz daljine, Na jadranskih valovih; za godbo na pihala žalne koračnice V Mežiški dolini, Na grobu, Na zadnjem potu, Zadnji pozdrav; za klavir Melodija, Uspavanka, V šolskem svetu, Pri studencu, Polka, Mazurka. V-ov glasbeni slog je preprosto tonalen z začetnimi elementi romantike bolj v duhu kot v uporabljenih glasbenih sredstvih, vendar melodično krepak in jasen. Kaže, da je avtor imel talent, ne pa temeljitejše glasbene izobrazbe. — Prim.: r. matice Stražišče pri Prevaljah (ž. urad Prevalje); družinski arhiv in zapuščina pri nečakinji Adeli Simon (Ravne); Premrlovo gradivo (arhiv SBL); izv. gimn. Clc; šematizmi clc in mrb škofije; Kompozitori i muzički pisci Jsle, 1968, 618; S. Trobina, Slov. cerkveni skladatelji, 1972, 184; J. Kotnik, Koroški fužinar 1973, št. 4 (s sliko); Sporočila mrb škofije 1973, 71; E. Škulj, Bibl kazalo CG, 1978, 113. Škulj

Škulj, Edo: Viternik, Ludvik (1888–1973). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi793152/#slovenski-biografski-leksikon (16. junij 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine