Slovenski biografski leksikon

Veselko Maks st., prevajalec, r. 20. maja 1900 v Donawitzu (Avstr.) občin. tajniku v Mežici Juriju in Heleni r. Ravnihar, u. 23. jul. 1968 v Ljubljani. Po osn. šoli v Rušah je 1913–21 obiskoval gimn. v Mrbu, nato študiral pravo na Dunaju (8 semestrov), 1931 prišel v Lj. Tu je bil 1931–3 vodja pisarne pri podružnici zgb društva trg. in gospodar. nameščencev Merkur, 1934–45 tajnik v upravi Inž. zbornice, 1945–8 strok. sodelavec pri Znanstv. inštitutu SNOS, od 1948 urednik marksist. literature pri CZal, upokojen 1960. — Prevajal je zlasti nemška klasična marks. dela: K. Marx, Kritika gothskega programa (1950, 1960, 1962), isti, Kapital, I—II (1961, 1967; soprevajalec), K. Kautsky, Izvor krščanstva (1953), F. Engels, Gospoda Evgena Dühringa prevrat v znanosti (»Anti-Dühring«) (1958, 1965; z M. Koširjem), Marx in Engels, Revolucija in kontrarevolucija v Nemčiji (1955), ista, Manifest komunistične partije (1958; z M. Koširjem). Večina teh prevodov in še nekateri drugi so izšli v Marxovih in Engelsovih Izbranih delih v dveh zvezkih (1950–1, tudi urednik) in Izbranih delih v petih zvezkih (II, 1971; III, 1967; IV 1968; V, 1975 — vse v več ponatisih). Prev. je še knjigo P. Lafargue in W. Liebknecht, Spomini na Marxa (1948), sodel. pri prevodih zbornikov Spomini na Lenina (1957) in Socializem in osvoboditev žensk (1960) ter iz shrv. anonimno prevedel več polit. brošur. — Objavil je članka: Karl Marx, Beda filozofije (LdP 1957, št. 219) in Ekonomska terminologija ne sme ostati samorastnica (Delo 1962, št. 122). Z B. Grafenauerjem in L. Udetom je uredil Koroški zbornik (1946). — Psevd.: M. V., M. R. — Prim.: podatki sina Maksa (Lj.); pokojn. spis (arhiv Skupnosti pokojn. in invalid. zavarovanja SRS, Lj.); Delo 1974, št. 106; Dnevnik 1974, št. 85; PDk 1974, št. 83; J. Munda, Bibl CZal … 1975, 1980. *

Uredništvo: Veselko, Maks st. (1900–1968). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi779637/#slovenski-biografski-leksikon (27. september 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine