Slovenski biografski leksikon

Verne Mihael, potopisec, zgodovinar in prevajalec, r. 28. sept. 1797 v Orehku pri Postojni malemu kmetu Blažu in Lenki (Heleni), u. 29. jul. 1861 v Trstu. Po osn. šoli v Postojni je 1813–20 obiskoval gimn. in filoz. v Lj. ter dokončal bogoslovje v Gor., ord. 1823. Kot kaplan je služil do 1825 v Vrtojbi in Postojni, od 1825 je bil v Trstu: škofov kaplan in tajnik, 1826 katehet na normalki, 1835–46 kanonik in šolski nadzornik, od 1846 stolni prošt; po smrti škofa M. Ravnikarja je bil 1 leto škofov namestnik.

V. je s svojih potovanj veliko pisal in objavljal zlasti v N, npr.: Potovanje po nekaterih jugo-slavenskih krajih (1852, št. 32–51); Potovanje po Laškim (ib. št. 56–87); Potovanje po Izhodnem ali po jutrovih deželah v l. 1857 (N 1858, št. 3–48; tudi knjiga z naslovom: Potovanje v Sveto deželo v l. 1857, 1859). Na prošnjo J. Bleiweisa in J. Blaznika je priredil Vertovčev rkp. (gl. čl.) obče zgodovine, ga razširil do 19. stol. (ta del je izhajal kot priloga N 1856, št. 90–104) in dodal uvod. Knjiga Občna povestnica ali Zgodovina celega sveta (spisala M. Vertovec in M. Verne) je izšla 1863. Odlomek o Turkih je objavil v Vodnikovem spomeniku, 1859, 244–6. Prevajal je iz franc. in nemšč., mdr. J. B. Bossuetov Razgovor ob občni zgodovini (Jadranski Slavjan 1850, št. 1–6), 2 odlomka iz knjige H. Sander, Betrachtungen über die Güte u. Weisheit Gottes … (N 1853, št. 5–8; 1856, št. 56, 58), več poglavij iz dela Ch. Sturma, Betrachtungen über die Werke Gottes … (N 1854, št. 1–104), Chateaubriandovo Atalo (N 1859, št. 18–29). Več prevodov je ostalo v rkp. (hrani rkp. odd. NUK), mdr.: nekoliko odlomkov iz Korana, ki jih je poslovenil po nem. prevodu K. Ullmana (odlomke iz 2. in 4. sure je Bleiweis priobčil v LMS 1876, 160–170); Eutropijeva kratka rimska zgodovina; Montesquieujevo Premišljevanje uzrokov velikosti in vpada Rimljanov. — Več odlomkov iz V-tovih tiskov in rkp. sta Bleiweis in Miklošič v letih 1850–65 uvrstila v berila za nižjo oz. višjo gimn., npr.: Nilov razliv po Egiptu, Koristnost merčesov, Ulomek iz rimske povestnice Eutropijeve, Potovanje po slov. krajih, Egipčani, Vzroki mraza in toplote. — V. je rešil rkp. Idiographia sive Rerum memorabilium … historiografa stiškega samostana P. Puzla, ki ga je našel pri nekem sirarju in ga podaril lj. dež. muzeju (danes v DAS). — Prim.: Malovo gradivo (arhiv SBL); Glaser III, 63–4, 242; Marn XVI, 72–83; N 1861, 255; J. Navratil, KMD 1866, 49–51; J. Benkovič, DS 1898, 609–10 (s sliko); J. Lokar, ZMS 1909, 122–4; Katalog rkp. NUK, 1980; PDk 1981, št. 263–6 (s sliko). Lgr.

Logar, Janez: Verne, Mihael (1797–1861). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi775917/#slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine